Globalisering, internationalisering, lokalisering och översättning

Innehållsförteckning

I en undersökning som gjordes 2006 bland yrkesverksamma i tillverkningsindustrin, fann KPMG att den främsta prioriteringen hos tillverkande företag är att tränga in på nya marknader.

Förberedelserna för att expandera till nya främmande marknader kräver ett betydande mått av tid och pengar. Framgång är beroende av noggrann planering och att man satsar på rätt processer. Dessa processer omfattar globalisering, internationalisering, lokalisering och översättning, och var och en representerar ett avgörande steg i att introducera en produkt på en ny marknad.

Globalisering

Globalisering är den process där man utvecklar, tillverkar och marknadsför en produkt som är avsedd att distribueras på främmande marknader. Det är en tvåstegsprocess som består av internationalisering och lokalisering med översättning som en integrerad del av lokaliseringen.

Internationalisering

Internationalisering är den process där man generaliserar en produkt som förberedelse för lokalisering. Den neutraliserar produkten och möjliggör en effektivare lokaliseringsprocess, förbättrar kvaliteten och minskar lokaliseringskostnader och marknadsföringstid. Att internationalisera en produkt bara en gång underlättar för företaget att lokalisera produkten för flera platser.

Här är en lista på uppgifter som vanligen utförs i internationaliseringsprocessen:

• Minska överflödiga eller repetitiva texter

• Göra texten klar för lokalisering och översättning

• Använda standardiserad terminologi

• Skapa en ordlista som definierar speciell, teknisk eller oklar terminologi

• Införa ett konsekvent skrivsätt

• Följa grammatiska regler

• Anpassa layouter för att tillåta skrift från höger till vänster eller uppifrån och ner

• Ge extra utrymme eftersom texter ofta blir längre när de översätts från engelska

• Använda programmeringsverktyg som stöder teckenuppsättningar på främmande språk

Lokalisering

Efter att en produkt har blivit internationaliserad kan den lokaliseras. Lokalisering är den process där en produkt anpassas för att passa in i det specifika språket och kulturen på målmarknaden. Målet är att göra produkten så naturlig och transparent som möjligt för användaren, som om den hade utvecklats med denna användare i tankarna.

Följande detaljer skiljer sig mycket mellan olika länder och måste följaktligen tas i beaktande vid lokaliseringen:

• Tids- och datumformat

• Tidszoner

• Tangentbordsanvändning

• Valutakonvertering

• Pappersstorlek

• Måttenheter

• Grafik

• Färger

• Symboler

Namn och titlar

Översättning

Översättning är den process där man överför betydelsen av en text från ett språk till ett annat. Det är en viktig del av lokaliseringsprocessen.

Varför är det här så viktigt?

Globaliseringen har gjort barriärerna för att komma in på nya marknader lägre än någonsin. Men språk och kultur är fortfarande betydelsefulla hinder för företag som vill expandera till främmande marknader. Det är ett vanligt missförstånd att de flesta som är verksamma i affärer i världen har tillräckliga kunskaper i engelska och att det därför räcker med enbart engelskspråkiga webbplatser på en global marknadsplats. Med sådana antaganden kan företag inte överleva. Även om kunskaper i engelska i och för sig är utbredda, betyder det inte att man föredrar engelska. Folk är helt enkelt mindre benägna att köpa en produkt om de inte kan läsa om den eller använda den på sitt eget språk.

Marknad för lokaliserings- och översättningstjänster

Enligt Common Sense Advisory, en forsknings- och konsultfirma som specialiserat sig på denna bransch, uppgår marknaden för utkontrakterade språktjänster i år till 10 miljarder dollar och förväntas växa med 15-20 % per år. Det finns inget företag som ständigt dominerar marknaden. Faktum är att de 20 största företagen i branschen tillsammans har mindre än 20 % av marknaden. Detta betyder att företag har många leverantörer av språktjänster att välja mellan och att prissättningen för tjänsterna är konkurrenskraftig.

Hur kan en leverantör av språktjänster hjälpa till?

Språktjänstleverantörer erbjuder en hel mängd tjänster som stöder initiativ inom globalisering, internationalisering, lokalisering och översättning, som till exempel:

• Lösningar för global innehållshantering

• Internationalisering av produkter

• Lokalisering av webbplatser

Lokalisering av programvara

• Översättning

• Terminologihantering

• Hantering av översättningsminnen

• Rådgivning och utbildning

När du globaliserar en produkt, förbinder du dig att stödja denna produkt på alla dina målmarknader under hela produktens livstid. Detta långtidsåtagande kräver en framstående partner som har en bakgrund av lyckade kundförhållanden, omfattande erfarenhet av lokaliserings- och översättningsteknologi, kunskaper om din bransch, expertis inom ämnesområdet och en processinriktad inställning till tjänsteutbudet.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök