Fyra saker du behöver hos en medicinsk översättningsbyrå

Innehållsförteckning

Om du behöver översätta ett läkemedelspatent eller kliniskt test vet du att du behöver hjälp av professionella översättare.

Men vad du kanske inte vet är hur du ska hitta en professionell person som du kan lita på gör korrekta översättningar. Här är några saker att tänka på för att hjälpa dig att hitta rätt team för jobbet.

Erbjuder olika tjänster

En översättningstjänst innebär mer än att konvertera ord från ett språk till ett annat. De bästa översättningsbyråerna i världen erbjuder tjänster som passar alla dina medicinska språkbehov.

Översättning av medicinska dokument

Patientjournaler, läkemedelspatent, laboratorieresultat, handböcker för utrustning och kliniska tester är bara några av de många dokument som du kan behöva översätta. De bästa byråerna tilldelar projektet en erfaren översättare som specialiserar sig på ditt unika projekt för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Skapande och översättning av terminologi

Få medicinska termer är allmängiltiga. De flesta akronymer och förfaranden måste omvandlas till målspråket.

En medicinsk översättningsbyrås översättningsprocess för medicinsk terminologi bör omfatta skapandet av en ordlista över standardiserat språk. På så sätt blir översättningen konsekvent i hela dokumentet på ett sätt som återspeglar din organisations och branschens principer.

Tolkning

Du kan behöva tolkning när en patient inte förstår sin läkare, eller så kan du behöva tolkar för föreläsningar eller vid genomgångar av allmän säkerhet. En tolk överbryggar språkklyftan mellan parterna och förmedlar viktig information på rätt språk.

Medicinsk transkribering

Slutligen är medicinsk transkribering nödvändig när du behöver producera ett skriftligt dokument av ett talat möte, en genomgång eller dikterade anteckningar.

Även om många automatiserade processer finns tillgängliga idag, ger outsourcing av medicinsk transkribering till ett mänskligt team det mest exakta resultatet.

Oavsett vad Microsofts ingenjörer säger är automatiserad transkribering fortfarande ett problem. En AI kopierar troget alla felaktigheter och uttalsfel, medan en människa kan flagga dessa problem innan de orsakar problem.

Projektledning

En dedikerad projektledare är din första kontaktpunkt om du har några frågor eller funderingar. De kan enkelt förmedla eventuella uppdateringar och se till att du håller dig informerad i varje steg på vägen.

Dessa chefer har också en organisatorisk roll i början av projektet. De kan hjälpa till att planera och strategiskt utforma teamets tillvägagångssätt så att det passar dina tidsfrister och krav.

Certifiering

När det gäller att hitta en välrenommerad medicinsk översättningstjänst är certifiering en av de första sakerna du bör leta efter.

Certifierade medicinska översättningstjänster får detta godkännande från tredje part. Endast de företag som konsekvent uppfyller branschens procedurer och krav kan få den. Certifieringen garanterar därför en högre kvalitetssäkring.

Den nödvändiga ackrediteringen från din översättningsbyrå bör omfatta följande certifikat:

Validerade tjänster

Det är ytterst viktigt att dina översatta dokument är korrekta – oavsett om du översätter patientjournaler, patentdokument eller en sjukhusbroschyr. Därför är det viktigt att du samarbetar med ett översättningsföretag som tillhandahåller validerade medicinska dokument.

Dessa officiella översättningstjänster samarbetar med läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal från den bransch som passar bäst för din text. Dessa yrkesmän går igenom slutprodukten för att se till att den behåller sin ursprungliga innebörd i ett medicinskt sammanhang.

I många fall är detta steg ett krav från lokala tillsynsmyndigheter.

Sammanfattning

Ha den här guiden i åtanke när du jämför dina alternativ. Det hjälper dig att hitta en byrå som klarar av uppgiften.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök