TOTAL översättningsbyrå

Förnuft och oöversättlighet

Innehållsförteckning

Översättare måste ha olika verktyg till sitt förfogande när de stöter på termer som är svåra till omöjliga att översätta till målspråket. Vi står ofta inför några utmaningar under översättningsprocessen, särskilt när det gäller litterära översättningar.

Tekniska och juridiska dokument är okomplicerade när det gäller terminologi. Det finns också mer allmänt accepterade referensordlistor och termbaser till hjälp för oss. Det kan dock uppstå vissa problem när man lokaliserar termer för de olika alternativ som till exempel det spanska språket har, men på det hela taget finns det inte många hinder som skulle kunna göra översättningen av terminologin till en outhärdlig börda. Vissa domäner kan dock göra det svårt, eftersom vi stöter på oöversättliga termer. Oöversättbarhet är den egenskap i en text som innebär att det finns en term eller ett ord som inte har någon motsvarighet på målspråket. Men oroa dig inte, för det finns några knep som kan rädda dagen.

Ett alternativ är att anpassa texten till målspråket. Med hjälp av denna resurs kan översättaren fritt söka efter ett likvärdigt uttryck baserat på kulturella referenser som normalt är begränsade till målgruppen. Detta används vanligen när det gäller anpassningar av litterära verk som romaner och serier samt tecknade och animerade filmer. Den här resursen gäller inte bara översättningar från A till B, utan även som ett lokaliseringsverktyg. Det används ofta för både text och bilder (exempel på detta finns i tecknade filmer och i reklam, där produkter tillverkas utifrån konsumenternas önskemål). Något så enkelt som att be om Diet Coke i USA eller Storbritannien blir till Coca Cola Light i Latinamerika. Den här resursen används naturligtvis inte bara när man står inför en oöversättlig term, utan också för att göra målet mer tilltalande för målgruppen.

Ett annat alternativ är att låna termer från källspråket (även kallade lånord) och använda dem oförändrat i måltexten. När det gäller teknik lånar spanskan många ord från engelskan (t.ex. phishing, brandvägg, mjukvara osv.) och kulturella termer som rock, punk osv. Engelska har också lånat sin beskärda del av ord. Exempel på detta är doppelganger (ursprungligen doppelgänger), kindergarten och poltergeist, som lånats från tyskan.

Om något av de sistnämnda alternativen misslyckas kan vi alltid förlita oss på calque. Detta innebär att man gör en ordagrann översättning, eller att man bryter ner termen eller uttrycket i enskilda delar och sedan försöker översätta dem. När man har att göra med tvetydigheter i en källtext kan detta vara en bra resurs för att hålla sig till originalet så mycket som möjligt.

När våra försök inte är tillräckligt bra eller när målspråket inte tillåter det måste vi kompensera. Detta är inte på något sätt en brist från vår sida, men ibland måste vi lägga till ett extra ord eller substantiv för att kunna ge vår översättning full mening. Till exempel kräver engelskan, som är känd för sin neutralitet, kompensation när man översätter från spanska. Låt oss ta en enkel titt: fallet med pronomen. Spanskan (liksom några andra språk) har flera former för pluralpronomen (tú/usted, vosotros/ustedes). När vi översätter till engelska kan vi behöva kompensera detta genom att lägga till ytterligare ord, t.ex. ”Para ustedes” blir ”For you all”.

Slutligen har vi en annan användbar resurs när vi stöter på svåra termer. Parafrasering är en teknik där vi ersätter källtermen med antingen ett uttryck eller en grupp ord. Detta är vanligt i översättningar från tyska till engelska, eftersom tyskarna verkar ha ett ord för allting och oftast måste de översättas med fullständiga uttryck eller begrepp på engelska. Ett exempel kan vara verbet der Weltschmerz som enligt Websters ordbok betyder ”sentimental pessimism eller melankoli över världens tillstånd”. Som vår värld ser ut idag finns det gott om Weltschmerz att ta del av.

Sammanfattningsvis, och för alla som köper översättningstjänster, bör man vara uppmärksam på att lingvister kan välja det ena eller det andra sättet. Med andra ord, var beredd att vara mer flexibel och lita på din leverantörs bästa bedömning.

För er lingvister som står inför utmaningen med ”oöversättbarhet”: nästa gång ni fastnar på ett ord som inte verkar ha någon motsvarighet i ert målspråk, tänk på dessa tips som kan komma till nytta.

error:
TOTAL
Sök