TOTAL översättningsbyrå

Förlust i översättning

Innehållsförteckning

Om du frågar de flesta amerikaner hur det är att leva i, låt oss säga Indonesien, är risken stor att du möts av den tom blick. De kanske är kapabla att prata lite lätt kring några detaljer från en aktuell artikel i National Geographic eller erbjuda några tankar om sammandrabbningarna i Östtimor, men när det gäller en typisk indonesiers själsliv, hans eller hennes drömmar och rädslor, har de flesta ingen aning.

Och tyvärr avslöjar Aviya Kushner i den litterära tidningen Poets & Writers (nov/dec 2002) att även om man söker i till och med de lokala bokhandlarna efter en novell eller självbiografi som kan ge en inblick av indonesernas liv så hittar man inte mycket.

Problemet är att få litterära verk från andra kulturer översatta till engelska. Som Kushner säger utgör översättningar endast 2 procent av all litterär förlagsverksamhet i USA. Och, såvida en bok inte är skriven på ett europeiskt språk som t.ex. franska eller tyska, är chanserna inte stora för att den kommer att

Vi lever i en oerhört isolerad bubbla, säger Jim Kates, meddirektör på Brookline-baserade Zephyr Press (Massachusetts), som ger ut flertalet översatta böcker varje år. Bristen på böcker från andra kulturer kan göra oss närsynta, menar hon. Jag tänker på vad vi skulle göra om vi bara hade 10 % av vår syn. Vi hade gått till en ögonläkare – vi hade velat se mer av världen. Litterär översättning förbättrar vår syn. Översättning har korrektiva linser.

Litteraturchefen Cliff Becker på National Endowment for the Arts (NEA) berättar för Kushner att situationen framträder som en nationell kris eftersom litterära översättningar representerar en viktig möjlighet att lära känna andra länder i världen.

Ett antal amerikanska organisationer gör insatser för att öka efterfrågan på böcker från andra kulturer, säger Kushner. San Franciscos Center for Art in Translation t.ex. ger ut Two Lines, en årlig tidskrift som ägnar sig exklusivt åt översättningar och sponsrar program i grundskolan som lär ut fördelarna med tvåspråkighet. Och trots en budgetnedskärning på 40 % har NEA de senaste två åren nästan fördubblat storleken öronmärkta beviljade medel för översättningsprojekt. Även en mångfald litterära tidningar som t.ex. AGNI, Partisan Review och Verse publicerar översättningar ofta.

error:
TOTAL
Search