Flerspråkig översättning och artificiell intelligens: kultur och teknik i samverkan

Innehållsförteckning

Under hela mänsklighetens historia har det inte funnits något så konstant som förändring. Tekniken har på ett dramatiskt sätt format och förändrat vårt sätt att kommunicera genom tiderna, från tidiga grottmålningar till dagens textmeddelanden och inlägg i sociala medier. Men kan tekniken hantera språk utan mänsklig inblandning? Vi läser vidare!

Tekniska och språkliga översättningstjänster

Tekniken har alltid spelat en stor roll i den flerspråkiga översättningsbranschen. Tekniken har använts för att hjälpa översättare att utföra sitt arbete på ett mer exakt och effektivt sätt, från ordböcker till översättningsmjukvara.

Under de senaste åren har användningen av artificiell intelligens (AI) ökat kraftigt inom språkbranschen. Även om AI för flera decennier sedan gav besvärliga och ofta felaktiga resultat, används AI idag för att skapa översättningar av flera språk som är mer exakta än tidigare.

Tidiga exempel på språkteknologi

I århundraden har människor varit fascinerade av tanken på kommunikation mellan kulturer. Den första användningen av teknik i översättning skedde när de gamla egyptierna använde hieroglyfer för att registrera sin historia och litteratur.

På 1500-talet bidrog tryckpressen till massproduktion av böcker på många språk. På 1800-talet främjade uppfinningen av skrivmaskinen massproduktionen av skriftliga arbeten och gjorde att översättarna fick tillgång till dem. Med denna nya maskin kunde översättarna skriva in sina översättningar i en bok eller tidskrift utan att behöva skriva dem för hand.

Vad är AI?

Artificiell intelligens är en ny teknisk disciplin som undersöker och utvecklar idéer, metoder, tekniska plattformar och tillämpningssystem för att efterlikna den mänskliga intelligensens utvidgning och expansion.

Ett av de yttersta målen för forskningen om artificiell intelligens är att göra det möjligt för maskiner att utföra komplexa uppgifter som annars skulle kräva intelligenta människor.

Översättningsbranschen har alltid varit beroende av mänskliga översättare för att översätta dokument. I takt med att tekniken förbättrades och blev mer lättillgänglig, gjorde även översättningsprogrammen det.

Vad är maskinöversättning?

Artificiell intelligens i översättning användes till en början för enkla ord-för-ord-översättningar, men har sedan dess utvecklats till ett verktyg som används av många professionella översättare. Google Translate och många andra typer av automatiserade översättningar bygger på artificiell intelligens (AI) för att översätta dokument mellan språk.

Termen artificiell intelligens myntades 1956 vid en workshop på Dartmouth College. Forskarna där teoretiserade att en maskin som är lika intelligent som ett mänskligt sinne skulle kunna existera i högst en generation.

I dag finns det många olika typer av översättningsverktyg tillgängliga för översättare, alla med sina styrkor och svagheter. Den mest populära typen kallas maskinöversättning (MT) och använder algoritmer för att översätta text till ett annat språk.

Kombinera människa och maskin

För att kunna erbjuda översättningstjänster av hög kvalitet är det viktigt att ha ett team av begåvade översättare och redaktörer som är experter på sitt område. Men det är också nödvändigt att ha tillgång till den senaste tekniken så att översättningsprojekt kan behandlas snabbt och korrekt.

Det är här som artificiell intelligens kommer in i bilden.

Vissa flerspråkiga översättningstjänster använder sig enbart av maskinöversättning, men det är vanligare att kombinera maskinöversättning med mänskliga redaktörer.

AI-programmen för flerspråkiga översättare kan förbättras med tiden, vilket innebär att kvaliteten på översättningarna bara kommer att fortsätta att bli bättre. Så om du behöver en översättning som är korrekt och snabb bör du överväga att använda språköversättningstjänster som integrerar AI-teknik i sitt arbetsflöde.

Detta är särskilt användbart när du eller ett företag vill resa eller göra affärer utomlands. Tolkningstjänster och översättningstjänster kan också göra det lättare för personer som talar olika språk att förstå varandra och föra effektivare samtal om sakkunskap.

Hur förändrar AI vårt sätt att översätta?

Det viktigaste sättet som AI har förändrat branschen är genom att ge tillgång till text som annars aldrig skulle bli tillgänglig på många språk. Mängden innehåll på nätet har ökat explosionsartat under de senaste decennierna. Globala företag eller organisationer som vill nå ut till ett globalt nätverk kan förlita sig på maskinöversättning för att översätta vanliga frågor och svar, forum, hjälpinstruktioner och en mängd annat innehåll som annars skulle ändras för ofta eller vara för dyrt att tillhandahålla.

AI i samband med en flerspråkig översättningstjänst ger arbetstillfällen genom att öppna företag för andra målmarknader. Flerspråkiga projektledare, tvåspråkig personal och professionella tolkar kommer att få allt fler uppdrag i takt med att världen blir mer uppkopplad och kommunikationsbarriärerna försvinner.

AI förändrar också vårt sätt att översätta genom att hjälpa till att automatisera översättningsprocessen. Detta innebär att översättarna nu kan använda AI för att göra en del av arbetet åt dem i tid, vilket gör det möjligt att genomföra utförandet snabbare och processen effektivare.

AI-teknikens begränsningar

Även om maskinöversättningsprogrammen har kommit långt har de fortfarande sina begränsningar. De flesta flerspråkiga maskinöversättningsprogrammen kan till exempel inte ta hänsyn till det kulturella sammanhanget i ett dokument.

Detta kan ofta leda till felaktiga översättningar. För att översättningsmjukvara ska bli verkligt effektiv måste den kunna ta hänsyn till dokumentets kulturella sammanhang.

Dessutom är problemet med maskinöversättningens kvalitet fortfarande olöst. Utan en redaktör är maskinöversättningar i många fall inte lika korrekta som mänskliga översättningar. Detta beror ofta på att maskinerna inte kan ta hänsyn till språkets nyanser.

I vissa språk kan till exempel flera ord användas för att beskriva samma sak beroende på sammanhanget. Maskiner kan välja fel ord, vilket kan leda till felaktiga översättningar. Det handlar inte bara om att de har olika stavning, utan också om att de har olika syntax, dvs. ordföljd, och att de kulturellt sett skiljer sig mycket från varandra.

Ta till exempel en översättning till engelska av den franska frasen ”L’industrie automobile britannique en position de force avant l’échéance du Brexit”.

Det engelska originalutlåtandet tyder på att bilindustrin i Storbritannien är rädd för det värsta (och att den försätter sig i en defensiv position, som passagerare på ett flygplan före en krasch). I den franska motsvarigheten står det däremot tvärtom: att den brittiska bilen befinner sig i en maktposition (en position de force).

Mänskliga fördomar i AI

Dessutom är fördomar också ett problem vid översättning av språk. Algoritmer är bara lika bra som de data de får, och om dessa data är vinklade kommer algoritmen också att vara vinklad. Detta kan ofta leda till att maskinöversättningar är fördomsfulla.

Om du till exempel skriver ”I like my doctor” på engelska, skrivs doctor automatiskt i maskulinum på spanska i Google Translate. Men om du skriver ”Jag gillar min sjuksköterska” får du den feminina formen ”enfermera”. Varför händer detta? Eftersom ordet läkare överallt på internet förekommer mest frekvent tillsammans med pronomen ”han” och ”honom”, medan ”sjuksköterska” förekommer mest frekvent tillsammans med kvinnliga pronomen.

Kan AI ersätta mänskliga översättare?

En sak är dock klar – AI kan inte fungera fullt ut i flerspråkiga översättningar utan mänsklig hjälp. På områden som medicinsk översättning etc., där noggrannhet är av yttersta vikt och en felöversättning kan leda till att människor mister livet, är mänsklig översättning fortfarande ett bättre alternativ.

Byråer som tillhandahåller översättningstjänster kan dock använda sig av en dedikerad projektledare, AI och erfarna redaktörer på målspråket för att identifiera texter som är idealiska kandidater för maskinöversättning. Juridiska dokument är till exempel ofta utmärkta kandidater för maskinöversättning. Marknadsföringsdokument är däremot inte det.

Användning av erfarna översättare och redaktörer som arbetar tillsammans med AI kan leda till kvalitetsöversättningar som är kulturellt känsliga, korrekta och lämpliga. Företagen måste förstå hur denna teknik kan hjälpa dem att kommunicera med sina kunder och klienter på deras modersmål.

Slutsats

Översättningstjänster har funnits under en längre tid, men de blir alltmer populära eftersom mängden innehåll på nätet ökar kraftigt varje år.

Flerspråkig översättning är en viktig färdighet som kommer att bli ännu viktigare i framtiden när vi rör oss mot en globaliserad värld där flerspråkiga översättningstjänster behövs mer och mer.

I takt med att världen blir allt mindre och mer uppkopplad kommer kommunikation och språköversättning att bli ännu viktigare i framtiden. Den flerspråkiga översättningsbyrån utvecklas ständigt i takt med teknikens och den artificiella intelligensens framsteg.

För att översättnings- och tolktjänsterna ska fortsätta att vara effektiva måste vi se till att de är i sin bästa form. Nelson Mandela sade en gång: ”Om du talar till en person på ett språk som han eller hon förstår, går det upp i huvudet på henne. Om du talar till honom på hans språk går det till hans hjärta.”

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök