TOTAL översättningsbyrå

FBI vänder sig till Portland State University för att få hjälp med att hitta tolkar

Innehållsförteckning

Reklamstudenter leder projekt för att hjälpa FBI att rekrytera experter på utländska språk. FBI (Federal Bureau of Investigation) räknar med att anställa 3 000 utländska tolkar runt om i landet och regeringen har gett reklamstudenter från Portland i uppdrag att leda ett projekt speciellt för FBI.

Målet med projektet är att informera FBI om vart man ska vända sig, vem man ska kontakta och vad man ska göra för att göra reklam om karriärmöjligheter för människor som kan vara intresserade. ”Projektet är riktat mot människor utanför PSU (Portland State University)”, säger Don Dickenson, chef på PSU:s marknadsföringsinstitution.

Studenter i Dickensons klass har arbetat flitigt under åtta veckor för att skapa en 70 sidor tjock guidebok och en PowerPoint-presentation för FBI-agenter som är ansvariga för att sprida information om nya karriärmöjligheter inom FBI.

FBI är en del av programmet EdVenture som ger högskolor med ledande marknadsföringsinstitutioner i uppdrag att utveckla reklamkampanjer riktade mot människor som kan tänka sig att arbeta för företag som deltar.

Den plan som gruppen av reklamstudenter vid Portlans universitet har skapat innehåller flera sätt att närma sig människor med olika nationaliteter på för att informera dem om de karriärmöjligheter som finns tillgängliga inom FBI.

”FBI kan använda guideboken för att nå ut till rätt människor”, säger Dickerson.

Sarah Essex, Ismael Sanches, Mellisa Watson och Jon Shaffer har i nära samarbete med Dickenson arbetat med projektets redaktionella del.

”Boken är fortfarande ett utkast och kommer att se betydligt bättre ut när den innehåller bilder”, säger Essex som arbetar som redaktör för projektet.

En PowerPoint-presentation från projektet visar att 83 procent av befolkningen i området inte har exponerats för FBI:s reklam och inte hört något om FBI:s webbplats där man kan hitta arbete.

Presentationen visar också människors viktigaste prioriteringar när de söker arbete. Lön, hälsoförmåner, befordringsmöjlighet och arbetssäkerhet är de prioriteringar som värderas högst, något man kan få om man arbetar för den amerikanska regeringen.

De studenter som är involverade i projektet menar att en offentlig reklamsändning skulle vara det bästa sättet att sprida information om karriärmöjligheterna vid FBI. Jessica Baker, en av Dickensons studenter menar också att Facebook skulle kunna vara till fördel vid rekryteringen.

error:
TOTAL
Search