TOTAL översättningsbyrå

Facebook lanserar arabisk version

Innehållsförteckning

Facebook, världens mest framgångsrika sociala nätverksplats, har officiellt lanserats på arabiska, vilket öppnar en potentiellt stor marknad bortom och i Mellanöstern, meddelar företaget.

Facebook, som är baserat i Palo Alto, Kalifonien, har redan ett stort antal användare i den arabiska världen. I Egypten, där webbplatsen har 900 000 användare, har den blivit ett högst effektivt verktyg för politisk mobilisering, med massdemonstrationer mot regeringen genom organiserade forum. Möjligheten att använda platsen på arabiska gör den sannolikt ännu mer populär.

I Saudiarabien har webbplatsen mer än 250 000 användare och i Libanon mer än 300 000.

Arabiska, som talas av 250 miljoner människor – och hebreiska, som talas av 7 miljoner – kommer nu att finnas tillgängligt från en nedrullningsmeny längst ned på hemsidan.

”Det är första gången som arabisktalande kommer kunna använda Facebook på sitt eget språk”, säger Ghassan Haddad, Facebooks chef för lokalisering. ”Det är potentiellt stort.”

Femtio miljoner av världens 250 miljoner arabtalande använder redan Internet, men det globala webbinnehållet utgörs endast av 5 % innehåll på arabiska.

Det finns 700 000 aktiva användare i Israel, människor över 18 år som har återvänt till webbplatsen inom den senaste månaden.

Facebook tillfrågade användare av en provversion att översätta platsen under den senaste månaden – ett kostnadseffektivt sätt som visade sig populärt bland användare som översatte platsen till andra språk.

Efter att ha tillhandahållit förslag diskuterade användare och röstade fram de bästa översättningarna. Facebook säger att 850 arabisktalande och 870 hebreisktalande hjälpt till i projektet.

Arabiska och hebreiska, semitiska språk som båda skrivs från höger till vänster, innebar speciella utmaningar. T.ex. skrivs verbet ”skriva” på engelska på samma sätt oavsett om personen som skriver är man eller kvinna, medan verbet på arabiska och hebreiska kräver två översättningar på båda språken.

Utvecklare av Facebook byggde en mekanism som spårar användarens kön och väljer den översättning som matchar. De använde modern standardarabiska som används inom media och andra formella och religiösa cirklar.

”Blandningen av tecken mellan språk som skrivs i olika riktningar gör det ibland svårt för webbapplikationer att avgöra rätt riktning att visa språket på”, säger Haddad som är född i Libanon.

”Designen är en annan utmaning, eftersom webbsidan med design från vänster till höger ser ut som en spegelbild av motsvarande sida på engelska. Alla komponenter på en sida måste ändras för språk som skrivs från höger till vänster som t.ex. textjustering, ordning på flikar på sidor, olika fält i forum, etiketter, knappar och mycket mer.”

Facebook finns nu tillgängligt på 40 språk med mer än 60 andra språk på gång. Företaget säger att 200 000 människor har hjälpt till med översättningar.

Även om Facebook har funnits tillgängligt på engelska runt om i Mellanöstern sedan webbplatsen öppnades utanför den amerikanska högskolans nätverk i september 2006, innebär versionen på arabiska en mer direkt konkurrens till populära regionala webbplatser som Jeeran, Maktoob, ArabFriendz och Kalam Arab.

error:
TOTAL
Sök