TOTAL översättningsbyrå

Exaktare, mer flytande meningar i Google Translate

Innehållsförteckning

På tio år har Google Translate gått från att bara fungera med några få språk till 103 språk. Det sammanför främlingar, överbryggar språkbarriärer och hjälper till och med människor att hitta kärleken.

I början var vi pionjärer inom storskalig statistisk maskinöversättning, som använder statistiska modeller för att översätta text. I dag presenterar vi nästa steg för att göra Google Translate ännu bättre: neural maskinöversättning.

Neural maskinöversättning har gett spännande forskningsresultat i några år. I september släppte vi Googles version av denna teknik. Kort förklarat översätter det neurala systemet hela meningar i taget, snarare än bit för bit. Den använder denna bredare kontext för att hitta den mest relevanta översättningen. Sedan omformas och anpassas översättningen så att den efterliknar hur en människa skulle uttrycka sig med korrekt grammatik. Eftersom det är lättare att förstå varje mening blir översatta stycken och artiklar mycket smidigare och lättare att läsa. Allt detta är möjligt tack vare ett system som bygger på neural maskinöversättning. I princip innebär det att systemet med tiden lär sig att producera bättre och mer naturliga översättningar.

Idag använder vi neurala maskinöversättningar med totalt åtta språkpar till och från engelska och franska, tyska, spanska, portugisiska, kinesiska, japanska, koreanska och turkiska. Dessa språk representerar modersmålen för ungefär en tredjedel av världens befolkning och täcker mer än 35 % av alla Google Translate-översättningar!

Med den här uppdateringen förbättras Google Översätt nu mer i ett enda steg jämfört med den utveckling som skett de senaste tio åren. Men detta är bara början. Vi börjar med åtta språkpar inom Google Search, Google Translate-appen och vår webbplats, men målet är att så småningom införa neural maskinöversättning på alla 103 språk och ytor där Google Translate finns.

Och det kommer mer – Google Cloud Platform, vår offentliga molntjänst, erbjuder API:er för maskininlärning. Det gör det enkelt för alla att använda vår teknik för maskininlärning. Idag gör Google Cloud-plattformen också systemet bakom neural maskinöversättning tillgängligt för alla företag genom Google Cloud Translation API. Du kan läsa mer om det här.

Dagens steg mot neural maskinöversättning är en viktig milstolpe för Google Translate, men det finns alltid mer att göra och vi fortsätter att lära oss med tiden. Vi kommer också att fortsätta att förlita oss på Translate Community, där språkälskande flerspråkiga talare kan hjälpa till att dela med sig av sina språk genom att bidra med och granska översättningar. Vi ser fram emot att användarna ska börja översätta och förstå världen lite bättre.

error:
TOTAL
Sök