TOTAL översättningsbyrå

Engelska är DET andra språket

Innehållsförteckning

Newsweek International har publicerat en artikel som behandlar engelskans uppsving världen över. Undervisning av engelska är en växande verksamhet som omfattar miljarder dollar. Men det som är mest fascinerande är att de engelsktalande som inte är infödda nu är fler än de som är infödda. Läs nedanstående artikelutdrag:

”Inom ett årtionde kommer 2 miljarder personer att studera engelska och ungefär hälften av världen, ungefär 3 miljarder personer, kommer att tala engelska enligt en färsk rapport från British Council. De engelsktalande som inte är infödda är nu tre gånger fler än de som är infödda enligt språkexperten i engelska David Crystal, som bland många andra böcker skrivit ”English as a Global Language”. ”Det har aldrig tidigare funnits ett språk som talats av fler människor som andraspråk än som förstaspråk”, säger han. Bara i Asien är antalet engelsktalande högre än 350 miljoner personer – ungefär samma antal som i USA, England och Kanada tillsammans. Det finns fler kinesiska barn som studerar engelska, ungefär 100 miljoner, än det finns britter.”

Innebär detta att företag inte behöver översätta sina webbplatser?

Inte precis.

Alla studier jag har läst om konsumentvanor hos ej infödda engelsktalande bekräftar att människor föredrar att köpa varor på sitt modersmål. Det innebär inte att de inte köper varor på andra språk, bara att de är mer benägna att göra inköp på sitt modersmål. Det är därför vi bevittnar hur många amerikanska företag skapar webbplatser på spanska för den amerikanska marknaden.

I artikeln nämns också den fascinerande uppgången av hybrida språk som spengelska (spanska/engelska), englog (tagalog/engelska) och japengelska (japanska/engelska). Ej infödda engelsktalande gör engelskan till ett eget språk och blandar språken på ett sätt som gör att språklärda kommer att slita sitt hår i generationer framöver.

error:
TOTAL
Search