Den ultimata guiden till tekniska översättningstjänster

Innehållsförteckning

Föreställ dig en värld där det inte finns några språkbarriärer. En värld där människor från jordens alla hörn kan kommunicera lätt och utan missförstånd. Tyvärr är detta inte vår verklighet – ännu.

Trots tappra försök att översätta sker det alldeles för ofta att kommunikationen bryter ihop. Men tänk om det fanns ett sätt att bryta dessa språkbarriärer och förbättra kommunikationen för alla inblandade?

Teknisk översättning kan vara den lösningen.

Vad är teknisk översättning?

Teknisk översättning innebär att man översätter tekniska dokument eller texter från ett språk till ett annat.

Det beskrivs som en specialisering inom översättning som innebär att man översätter ord som producerats av tekniska skribenter, eller mer specifika texter som rör tekniska ämnesområden eller texter som handlar om praktisk tillämpning av vetenskaplig och teknisk information.

Tekniska översättningar omfattar ett stort antal olika discipliner, från vetenskap och teknik till medicinska datablad och mer därtill. Tekniska översättningar är specialiserade terminologier som utförs från fall till fall.

Teknisk översättning innebär mer än att bara översätta målspråken och den viktigaste tekniska terminologin korrekt, det krävs också en djupgående förståelse för ämnet.

Tekniska översättningar är till sin natur mycket exakta och kräver en hög grad av noggrannhet, vilket är anledningen till att de alltid bör utföras av professionella översättare eller tekniska skribenter.

Typer av tekniska översättningstjänster

Det finns många olika typer av tekniska översättningstjänster, bland annat:

 • Programvarusträngar
 • Bruksanvisningar
 • Översättning av webbplatser
 • Vetenskapliga handböcker
 • Översättning av dokument
 • Instruktionsmanualer
 • Tekniska ritningar
 • Patent
 • Juridiska dokument
 • Tekniska rapporter
 • Marknadsföringsmaterial
 • Mjukvarukoder
 • Och mycket mer!

Processen för teknisk översättning

Processen för teknisk översättning kan vara komplicerad, men den omfattar i allmänhet följande steg:

Skapande av ordlistor

En ordlista är en samling översättningar som kan bestå av en mängd metadata – t.ex. sammanhang, definition, ordval och nyckelterminologier – som vanligen används som verktyg för att undanröja osäkerhet i översättningsprocessen och förkorta översättningstiden.

Det används ofta för att sänka översättningskostnaderna genom att minska översättningstiden.

En ordlista skapas för att säkerställa en enhetlig översättning under hela projektet och skapas vanligtvis av kunden eller översättningsbyrån.

Översättningsminne

Ett översättningsminne fungerar genom att sammanställa en databas med källspråket och målfraserna som redan har översatts av lingvisten. Därefter kan de återanvändas när samma fras dyker upp i samma eller ett annat dokument.

Här översätts projektet och lagras sedan i ett översättningsminne (TM) som kan användas för framtida projekt. Om detta minne utnyttjas kan projektet slutföras snabbt.

Redigering och korrekturläsning

Översättningen redigeras och korrekturläses av en annan översättare eller språkexpert för att säkerställa att användarna har en enhetlig och tydlig text.

Formatering

Dokumentet formateras så att det matchar originalet, inklusive sidlayout, antal ord och stil.

Leverans

Den slutliga översättningen levereras till kunden i önskat format.

Varför teknisk översättning är viktig

Det finns många fördelar med teknisk översättning, men några av de viktigaste är:

Förbättrad kommunikation mellan företag och deras internationella kunder

Kommunikation är nyckeln till framgång. För att företag ska kunna lyckas på global nivå måste de kunna kommunicera effektivt med sina internationella kunder. Teknisk översättning kan hjälpa dem att göra just det.

Effektivt arbetsflöde = bredare räckvidd

Ett effektivare arbetsflöde skulle i slutändan leda till en större räckvidd eftersom dokumenten kan översättas snabbt och korrekt.

Krigets konst (av Sun Tzu) är till exempel en av de mest populära strategiböckerna som någonsin har skrivits. Den har översatts till över 20 språk, vilket gör den tillgänglig för en bredare publik.

Förbättrad kundservice och bibehållen kundrelation

Eftersom teknisk översättning kan hjälpa företag att bättre förstå behoven hos sina internationella kunder kan den också hjälpa dem att ge bättre kundservice.

Coca-Cola, ett av världens mest framgångsrika multinationella företag, har till exempel kunnat erbjuda utmärkt kundservice i över 200 länder genom att översätta sina manualer, receptböcker och annat material till över 50 språk.

Större företagsutvidgning

Teknisk översättning är ett viktigt verktyg för företag som vill lyckas på global nivå. Genom att bryta ner språket och översätta det till andra språk kan företagen göra informationen tillgänglig för en bredare publik.

Förbättrad noggrannhet och förståelse av tekniska dokument

När företag kan översätta tekniska dokument på ett korrekt sätt kan det förbättra deras kommunikation och förståelse för den specifika information som finns tillgänglig för dem. Detta kan i sin tur leda till ökad noggrannhet och effektivitet på arbetsplatsen.

Utmaningar för tekniskt skrivande

Form och sammanhang

Teknisk dokumentation kan till sin natur vara mycket lång och komplex, vilket gör det svårt att översätta den. Detta problem har att göra med språkstrukturen, tekniska termer, syntaxen eller språkliga egenskaper i ett tekniskt dokument.

En mening på engelska kan till exempel vara direkt och exakt, medan samma mening på spanska kan vara mycket mer komplex och detaljerad. Detta är bara en av många utmaningar som tekniska översättare ställs inför varje dag.

En annan utmaning med teknisk översättning har att göra med sammanhanget. Ofta används teknisk terminologi som kanske inte är bekant för alla. Detta kan göra det svårt att förstå och översätta korrekt.

Stilar och format

Tekniska översättningar kräver tekniska termer som är skrivna i en mycket specifik stil och format. Detta kan göra dem svåra att läsa och förstå, särskilt för någon som inte är bekant med sådan terminologi eller teknisk information.

Till exempel kan en programvaruhandbok vara mycket teknisk och detaljerad, medan en bruksanvisning kan vara enklare.

Om du skulle översätta en handledning till ett annat språk eller konvertera den till ett annat format är det mycket viktigt att behålla samma detaljnivå och noggrannhet. Annars kan dokumentets innebörd gå förlorad i översättningen.

Ibland kan tekniska dokument ha ett visst antal ord eller ett visst sidformat som måste följas. Detta kan göra det svårt att översätta dokumentet till ett annat språk utan att ändra det ursprungliga antalet ord eller sidformatet.

Tidsfrister

Teknisk översättning är en kostnads- och tidskrävande process, vilket kan vara en utmaning när man arbetar med snäva tidsfrister. I vissa fall kan företag behöva översätta sina dokument mycket snabbt, men det är inte alltid möjligt.

Professionella tekniska översättare behöver tid för att översätta dokumenten korrekt, så det är viktigt att planera i förväg när du behöver en översättning.

Kostnad

Användarmanualer och andra tekniska texter kan oftast vara dyra, beroende på dokumentets längd och hur mycket forskning som krävs. I vissa fall kan företag behöva anlita flera översättare för att arbeta med ett projekt, vilket kan öka kostnaden.

Kvalitet

Det är viktigt att hitta ett välrenommerat och professionellt företag för tekniska skribenter/översättningar som kan tillhandahålla översättningar.

Att ha teknisk kunskap är mycket viktigt, annars riskerar du att få översättningar av dålig kvalitet som kan skada ditt företags rykte. Se till att du gör din research och väljer ett företag som du kan lita på.

Hur tekniska översättare förbereder sig

Vill du försäkra dig om att dina tekniska dokument är korrekt översatta? Om så är fallet finns det några saker du kan göra för att förbereda dig för denna process.

Identifiera din målgrupp

Det första steget som teknisk skribent är att identifiera din målgrupp. Detta hjälper dig att avgöra hur detaljerad och komplex översättningen är.

Om du riktar dig till en allmän publik behöver målspråken inte vara lika tekniska. Om du däremot riktar dig till en branschspecifik målgrupp bör översättningen av tekniska texter vara mer detaljerad.

Se till att dina dokument är lätta att förstå

Innan du lämnar över skrivuppgifter/dokumentation(er) för översättning ska du se till att de är tydliga och kortfattade. Detta hjälper översättaren att förstå sådana ord och ger en mer korrekt översättning.

Om ditt dokument innehåller branschspecifik terminologi, försök att förklara den i enkla termer. Detta hjälper översättaren att förstå sammanhanget och ger en mer korrekt översättning.

Tillhandahåll bakgrundsinformation

Om du har någon bakgrundsinformation eller dokument som kan hjälpa översättaren, se till att du tillhandahåller dem. Skapa en ordlista över termer som måste översättas. Detta hjälper översättaren att förstå sammanhanget och göra en kvalitetsöversättning.

Gör efterforskning

När du väljer ett översättningsföretag ska du se till att du gör din research. Läs recensioner och be om rekommendationer för att hitta ett välrenommerat företag som du kan lita på.

AI/maskinöversättningteknik

Det talas mycket om artificiell intelligens nuförtiden och hur den kan användas inom olika branscher, inklusive översättning.

Maskinöversättningssystem är till sin natur utrustade med mer sofistikerade algoritmer och mer effektiva analytiska och uppdaterade statistiska dataset, vilket gör att de kan producera en kvalitetsöversättning.

Kompetens inom detta område kräver att en teknisk översättare är väl förtrogen med en gedigen teknisk bakgrund, eftersom de kan välja att använda datorstödd översättning (CAT) eller maskinöversättning (MT) beroende på vilken nisch eller kreativitetsnivå som dokumentet kräver.

De måste också hålla sig uppdaterade om de snabbt föränderliga trenderna i den bransch de arbetar inom så att de kan producera aktuella översättningar.

AI har en stor tvåspråkig databas som innehåller branschspecifik terminologi, strängar, ordlistor och översättningsminnen.

AI-tekniken har potential att revolutionera översättningsbranschen, men det är viktigt att komma ihåg att det finns vissa begränsningar för vad den kan göra.

AI kan till exempel ännu inte ersätta behovet av mänskliga färdigheter och kunskaper när det gäller översättning av tekniska dokument.

De är inte den bästa metoden för alla projekt, men de kan vara mycket användbara i vissa situationer, och de bästa resultaten uppnås när de används tillsammans med mänskliga tekniska översättare.

När maskinöversättning används vid översättning av tekniska dokument måste översättningen alltid granskas grundligt av en sakkunnig specialiserad teknisk lingvist innan den publiceras.

De bästa leverantörerna av tekniska översättningstjänster hjälper sina kunder att avgöra när det är lämpligt att använda mänsklig översättning och maskinöversättning.

Det är till exempel olämpligt att använda maskinöversättning för vissa användarhandböcker eftersom de är för viktiga. För andra kan maskinöversättning i efterhand bidra till att sänka kostnaderna, eftersom de har en stor volym och är av liten betydelse.

AI kan dock användas för att påskynda översättningsprocessen genom att ge förslag på vissa ord eller fraser. Det är också viktigt att notera att AI ständigt utvecklas, så vi kommer troligen att få se ännu fler framsteg i användningen av AI i översättning i framtiden.

Slutsats

Teknisk översättning är ett komplext arbete och en utmanande process. Men det kan ha en stor inverkan på företag.

Om du funderar på att använda teknisk översättning i ditt företag är det viktigt att välja ett välrenommerat och professionellt översättningsföretag. Se till att ge översättaren tydliga och kortfattade instruktioner.

På så sätt kan du se till att ditt tekniska översättningsprojekt blir en framgång.

Det är här en professionell teknisk översättares expertis kommer till nytta. En bra teknisk översättare har omfattande kunskaper om ämnet och färdigheter och kan snabbt identifiera eventuella utmaningar som kan uppstå under översättningsprocessen.

Låt inte språkbarriärer hålla dig tillbaka – använd teknisk översättning för att övervinna dessa hinder och nå den framgång du förtjänar!

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök