TOTAL översättningsbyrå

Den ”opålitliga” översättningen

Innehållsförteckning

Blockkedjeteknik, NFT:er och kryptovalutor dominerar rubrikerna mer än någonsin i dag. Precis som med de flesta nya trender och rörelser föds nya termer och nomenklaturer som långsamt blir allt vanligare.

Det är naturligt att nya tekniska termer och akronymer uppstår när en ny trend eller bransch dyker upp. Som översättningsföretag som dagligen arbetar med dessa nya termer åt kunder är det viktigt för oss att kunna identifiera dessa termer och hitta rätt översättning. Det är ingen lätt uppgift, men vi är vana vid den eftersom vi arbetar inom många olika branscher.

Men då och då blir vi förvånade över hur en bransch kan omdefiniera ett vanligt ord och använda det på ett annat sätt. På samma sätt som Apple fick oss att ifrågasätta användningen av orden ”Think Different” (snarare än ”Think Differently”), håller blockchain nu på att omdefiniera användningen av vissa vanliga termer. Utöver ”hard wallet”, ”soft wallet” eller till och med ”bitcoin” var det ordet ”opålitlig” som fångade vår uppmärksamhet under ett kvalitetsgranskningsmöte.

Vi började se många av våra blockkedjeföretagskunder beskriva sin teknik som ”opålitlig” i marknadsföringstitlar. Vår första reaktion var att detta helt klart var ett redaktionellt misstag. Vi gjorde sedan sökningar på alla våra översättningar för våra blockkedjekunder för att se om detta ”fel” upprepades i andra texter och på andra språk. Vad vi snabbt upptäckte var att ”opålitlig” faktiskt användes korrekt och avsiktligt av blockkedjeföretagen. Det visar sig att i det här fallet var ”opålitlig” inte bara något positivt, utan man kan till och med gå så långt som att säga att det var det idealiska målet.

Med tanke på hur viktigt det är att använda ordet har jag personligen undersökt den här frågan eftersom den påverkar texter på många språk och målgrupper över hela världen.

Hur kan då något ”opålitligt” vara positivt? I vår värld är ”pålitlighet” ett ord som endast har positiva konnotationer och som betecknar en mänsklig konstruktion som är nödvändig för att vårt samhälle ska fungera. Vi litar på att våra banker inte stjäl våra insättningar, vi litar på att vår mat inte innehåller gifter, vi litar på att våra bilar fungerar säkert och vi litar på att våra översättningar är korrekta och tillförlitliga. Den motsatta idén, ”opålitlig”, bör alltså vara negativ i nästan alla fall.

De flesta företag strävar under hela sin existens efter att bygga upp ett förtroende för sina produkter och tjänster, ungefär som människor gör när det gäller deras personliga egenskaper. Det sista som ett företag, en produkt eller en person vill vara är ”opålitlig”.

Merriam-Webster definierar ”opålitlig” som ”förtjänar inte förtroende: trolös, misstroende”.

Tänk dig nu något som är så stabilt och sant att du inte behöver fundera över tillit. När du går på din gräsmatta varje dag vet du att marken kommer att hålla dig. Du ifrågasätter inte markens soliditet. Du behöver inte ens ta in begreppet tillit eftersom du vet att det är så. Du behöver inte ”lita på” om en vacker solnedgång är verklig eller inte; du vet bara att det är så. Du ”litar” inte på att 1 + 1 är 2, utan du vet att det är så. Du behöver inte lita på om barnets leende är äkta eller inte.

Det är så här blockkedjeföretag använder termen ”opålitlig”. Med andra ord behövs ingen tillit eftersom det är så pålitligt i sig självt. Man behöver inte vinna ditt förtroende. Du behöver inte lita på banken eftersom det inte finns någon bank eller ledning att lita på. Målet med de ”rena” decentraliserade blockkedjeprojekten är att skapa system som inte kräver förtroende eftersom de verifieras av systemet självt utan fördomar eller mänsklig inblandning.

Det återstår att se om dessa företag eller projekt kan uppnå detta mål.

error:
TOTAL
Sök