TOTAL översättningsbyrå

Dator förutspår ord som kommer att försvinna

Innehållsförteckning

Orden ”squeeze” (klämma) ”guts” (mage, fräckhet) och ”dirty” (smutsig, snuskig) kan upphöra att användas i en inte alltför avlägsen framtid, enligt forskare på Reading University.

Forskare i språkutveckling har med ett specialutformat dataprogram även kommit fram till att ord som ”stick” (pinne, stötta) och ”throw” (kasta) kan komma att bli föråldrade.

Forskarna undersökte även vilka ord som funnits med längs. ”I” (jag), ”we” (vi), ”who” (vem) och numren ett till tre var bland de äldsta orden.

Enligt Reading University är de mer sannolikt att de ord som används mindre byts ut.

Konjunktioner och prepositioner som ”and” (och), ”or” (eller), ”but” (men), ”on” (på) och ”against” (mot) utvecklas snabbast och siffror saktast.

”Femtio procent av de ord vi använder idag skulle varit oförståeliga för våra förfäder som levde för 2 500 år sedan”, säger Mark Pagel, professor i evolutionsbiologi på University of Reading.

”Om en tidsresenär hade berättat för oss att han ville gå tillbaka till den perioden skulle vi kunna utrusta honom med en lämplig ordbok och förhoppningsvis hålla honom borta från trubbel”, fortsätter han.

Superdatorn som används för att beräkna vilka ord som kommer att bli omoderna skapades av IBM.

Caroline Isaac, verkställande vid IBM Deep Computing menar att ”superdatorer gör det möjligt för världen att bli alltmer sammanlänkad, utrustad och intelligent.

”Vi har nu nått en gräns vad gäller pris och utförande som tillåter genombrott i universitetsforskningen som tidigare varit otänkbara”, säger hon.

error:
TOTAL
Search