CE ਸਵੀਡਨ • ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗੌਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

Innehållsförteckning

CE ਸਵੀਡਨ ਵਿਖੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗੌਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।

ਸਵੀਡਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਫਲ਼ਦਾਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਤ ਮੌਕੇ ਹਨ – ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੋ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

 • ਫੋਰਬਸ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ
 • ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GDP $56,956 ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਮਿਆਰ ਹੈ
 • ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ
 • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
 • ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਢਕਾਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ

 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀਆਂ
 • ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
 • ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
 • ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
 • ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ
 • ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮ
 • ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
 • ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣਾ
 • ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸੁਯੋਗਤਾ
 • ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਬਾਜ਼ਾਰ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

 • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ/ਪਹੁੰਚ
 • ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗ
 • ਵਿਸਤਰਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
 • ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ
 • ਜਨਅੰਕਣ ਰੁਝਾਨ
 • ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 • ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖੰਡੀਕਰਨ
 • ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ
 • ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ
 • ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਪੋਲ
 • ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ

ਖੋਜ
ਜਾਂਚਕਾਰੀ

 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
 • ਡੈਟਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡੈਟਾਬੇਸ
 • ਈ-ਮੇਲ ਸੂਚੀਆਂ
 • ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ
 • ਜਾਂਚਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
 • ਲੀਡ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ
 • ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ
 • ਖ਼ਬਰਾਂ | ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼
 • ਭਰਤੀ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ
 • ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ
 • ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ

ਅਨੁਵਾਦ
ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • 70+ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
 • ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.
 • ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਮਾਹਰ
 • ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ
 • ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
 • ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਨੀਕਰਨ
 • ਤੇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
 • ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ
 • ਲਿਪੀਆਂਤਰਣ
 • ਵੀਡੀਓ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਨੁਵਾਦ
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਥਾਨੀਕਰਨ

ਆਭਾਸੀ
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ

 • ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ
 • ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
 • ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ
 • ਕਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ
 • ਮੇਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ
 • ਲਾਈਵ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ
 • ਲਾਈਵ ਵੈੱਬ ਚੈਟ
 • ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
 • ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ
 • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ

ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੱਲ

ਹਰ ਗਾਹਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ

ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ – ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ

ਮਾਪ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ

ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ

ਨਾਅਰੇ

 • ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹੱਲ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹੱਲ
 • ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
 • ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ
 • ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ
 • ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
 • ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮਾਹਰ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮਾਹਰ
 • ਸਮਝਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ?
 • ਚਲੋ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਦਿਖਾਈਏ
 • ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਓ
 • ਆਓ ਸਵੀਡਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ
 • ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ
 • ਸਵੀਡਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਚੋਣ
 • ਸਵੀਡਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਤਰੀਕਾ
 • ਸਵੀਡਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ!
 • ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ
 • ਸਰਵੋਤਮ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹੱਲ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
 • ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ
 • ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਣੋ
 • ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਓ
error: Innehållet är skyddat

CE

Sök