TOTAL översättningsbyrå

TOTAL ສະວີເດັນ • ພວກເຮົາຊ່ວຍລູກຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າໃຈພູມມິທັດທາງທຸລະກິດໃນສະວີເດັນ

Innehållsförteckning

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ TOTAL ສະວີເດັນ

ພວກເຮົາຊ່ວຍລູກຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າໃຈພູມມິທັດທາງທຸລະກິດໃນສະວີເດັນ. ທີ່ປຶກສາຂອງພວກເຮົາໃຊ້ເວລາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບໍລິສັດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ນະວັດຕະກຳທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ຈະປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານສະເໝີ.

ສະວີເດັນແມ່ນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ຜົນກຳໄລທາງທຸລະກິດສູງທີ່ມອບໂອກາດແບບບໍ່ສິ້ນສຸດ – ເປັນປະເທດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ສຳຫຼວດຕະຫຼາດໃໝ່ໆ.

ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາພ້ອມສະເໝີທີ່ຈະນຳທາງ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ທ່ານຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ.

 • ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວາລະສານຟອບສ໌ (Forbes) ໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ສະວີເດັນເປັນປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກສຳລັບການເຮັດທຸລະກິດ – ເປັນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບນັກລົງທຶນ
 • ສະວີເດັນມີ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຕາມລາຄາຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ $56,956 ແລະ ມີມາດຕະຖານການຄອງຊີບສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ
 • ມີເສດຖະກິດດິຈິຕອນທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ ແລະ ເປັນສັງຄົມໄຮ້ເງິນສຸດທີ່ພັດທະນາໃນລະດັບສູງສຸດຂອງພາກພື້ນ
 • ອັນສະນີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ສະວີເດັນເປັນເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນໂລກ
 • ສະວີເດັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າເປັນປະເທດໃນສະພາບເອີຣົບທີ່ມີນະວັດຕະກຳສູງສຸດ ເຊິ່ງມີຈຳນວນການຈົດສິດທິບັດຕໍ່ຫົວຄົນສູງສຸດ
 • ສະວີເດັນມີສະຖານະທີ່ດີກວ່າປະເທດອື່ນໃນໂລກໃນການຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ
ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ

 • ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດ
 • ການຄ້າ ແລະ ການຂາຍ
 • ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ
 • ແຜນການພັດທະນາ
 • ຄຳແນະນຳທາງການເງິນ
 • ທຶນຮອນມະນຸດ
 • ການຄຸ້ມຄອງໄອທີ
 • ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ
 • ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ
 • ການຈັດຈ້າງຄົນພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ບໍລິການງານຫ້ອງການ
 • ປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານ
 • ການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ
 • ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ຕະຫຼາດ
ການວິເຄາະ

 • ການປະເມີນຜົນການໂຄສະນາ
 • ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ/ການເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ
 • ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ
 • ການພະຍາກອນແບບຄົບວົງຈອນ
 • ສິນຄ້າບໍລິໂພກ
 • ທິດທາງປະຊາກອນ
 • ການວິເຄາະຄວາມພັກດີ
 • ການແບ່ງສ່ວນຕະຫຼາດ
 • ການສຶກສາວິໄຈລາຄາ
 • ຄວາມສາມາດຢູ່ລອດຂອງສິນຄ້າ/ການບໍລິການ
 • ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາທາລະນະ
 • ການສຳຫຼວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ

ການສຶກສາວິໄຈ
ການຄົ້ນຄວ້າ

 • ຂໍ້ມູນທຸລະກິດ
 • ບົດລາຍງານຂອງບໍລິສັດ
 • ການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນ
 • ຖານຂໍ້ມູນຂອງເອກະສານ
 • ລາຍຊື່ອີເມວ
 • ຄັງເກັບເອກະສານລັດຖະບານ
 • ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າ
 • ການກະຕຸ້ນ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ
 • ການຕິດຕາມສື່
 • ຂ່າວ | ການຖະແຫຼ່ງຂ່າວ
 • ການຮັບພະນັກງານ | ການສັນຫາບຸກຄະລາກອນ
 • ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
 • ເອກະສານປົກຂາວ

ການແປພາສາ
ການບໍລິການດ້ານພາສາ

 • ຫຼາຍກວ່າ 70 ພາສາ
 • ການບໍລິການ DTP ຫຼາຍພາສາ
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານພາສາມືອາຊີບ
 • ການອ່ານກວດສອບ ແລະ ການກວດແກ້
 • ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
 • ການແປຊອບແວ
 • ການສົ່ງມອບວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ການຈັດການຄຳສັບ
 • ການແປພາສາແບບສ້າງສັນ
 • ການຖອດຄວາມ
 • ການສ້າງຄຳບັນຍາຍວິດີໂອ
 • ການແປເວັບໄຊ

ສຳນັກງານສະເໝືອນຈິງ
ສຳນັກງານໃນສະວີເດັນ

 • ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ
 • ເບີໂທລະສັບ
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ
 • ສູນບໍລິການທາງໂທລະສັບ
 • ການໂອນສາຍ
 • ການສົ່ງຕໍ່ອີເມວ
 • ພະນັກງານຕ້ອນຮັບປະຈຳສຳນັກງານ
 • ການສົນທະນາສົດຜ່ານເວັບ
 • ການກຳນົດເວລາການນັດໝາຍ
 • ການດຳເນີນຄຳສັ່ງຊື້
 • ໜ້າວຽກບໍລິຫານ

ນະວັດຕະກຳທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ

ລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍແຕກຕ່າງກັນ – ແຕ່ລະໂຄງການກໍແຕກຕ່າງກັນ – ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງພະຍາຍາມໃຫ້ນະວັດຕະກຳທີ່ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ, ທີ່ອອກມາແບບເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງທ່ານ

ຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ

ເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດທີ່ໃກ້ຊິດກັບໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ສະຖາບັນ ແລະ ບໍລິສັດໃນສະວີເດັນຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ

ໃຫ້ພວກເຮົາມອບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ – ຄວາມຮູ້ເຊີງເລິກທີ່ພວກເຮົາເກັບໂຮມມາຫຼາຍປີເປັນກະແຈນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານໃນສະວີເດັນ

ການວັດຜົນ ແລະ ຄວາມຮູ້ເຊີງເລິກ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ການດຳເນີນງານທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ມີແນວທາງທີ່ຈະແຈ້ງໃນການວັດຜົນກະທົບທີ່ພວກມັນມີຕໍ່ກັບທຸລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດຂອງທານ

ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ

ຜົນຮັບຂອງພວກເຮົາເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງກັບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ ແລະ ກັບຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານໃນທ້າຍທີ່ສຸດ – ພວກເຮົາພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນທຸກຂັ້ນຕອນເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ຄຳຂວັນ

 • ນະວັດຕະກຳສະວີເດັນ
 • ນະວັດຕະກຳສະວີເດັນຂອງທ່ານ
 • ທີ່ປຶກສາທຸລະກິດສະວີເດັນ
 • ທີ່ປຶກສາທຸລະກິດສະວີເດັນຂອງທ່ານ
 • ຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດສະວີເດັນ
 • ຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດສະວີເດັນຂອງທ່ານ
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະວີເດັນ
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະວີເດັນຂອງທ່ານ
 • ຜູ້ບໍລິການມືອາຊີບສະວີເດັນ
 • ຜູ້ບໍລິການມືອາຊີບສະວີເດັນຂອງທ່ານ
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະວີເດັນ
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະວີເດັນຂອງທ່ານ
 • ບໍລິສັດທີ່ສະຫຼາດເລືອກສະວີເດັນ
 • ຄົ້ນພົບສະວີເດັນກັບພວກເຮົາ
 • ກຳລັງຊອກເຮັດທຸລະກິດໃນສະວີເດັນບໍ?
 • ມາເຮັດທຸລະກິດໃນສະວີເດັນກັນເທາະ
 • ມີອິດທິພົນໃນຕະຫຼາດສະວີເດັນ
 • ມາໂອ້ລົມກ່ຽວກັບສະວີເດັນກັນເທາະ
 • ອະນາຄົດຂອງທ່ານໃນສະວີເດັນ
 • ສະວີເດັນ, ການເລືອກທີ່ສະຫຼາດ
 • ສະວີເດັນ, ວິທີເຮັດທຸລະກິດທີ່ສະຫຼາດ
 • ສະວີເດັນ, ທາງເລືອກຂອງທ່ານ!
 • ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນສະວີເດັນ
 • ນະວັດຕະກຳສູງສຸດໃນສະວີເດັນ
 • ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະວີເດັນຂອງທ່ານ
 • ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນສະວີເດັນ
 • ເປັນຜູ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນສະວີເດັນ
 • ຊອກຫາຄວາມສຳເລັດໃນສະວີເດັນ
error:
TOTAL
Sök