TOTAL översättningsbyrå

Bhojpuri – Professionell översättning till och från bhojpuri

TOTAL översättningsbyrå är ett certifierat språkföretag med mer än 25 års erfarenhet inom branschen. Vi erbjuder översättningstjänster för bhojpuri som är skräddarsydda för att tillgodose våra kunders behov och krav.

Våra bhojpuriöversättningar görs noggrant och är kulturellt lämpliga för att säkerställa hög kvalitet. Vi har ett team av experter inom bhojpurispråket som förstår nyanserna, kulturen och sammanhanget när de tillhandahåller översättningstjänster för bhojpuri.

Med vår omfattande kunskap och erfarenhet garanterar vi att alla våra bhojpuriöversättningar är korrekta och pålitliga. Du kan lita på TOTAL för högkvalitativa bhojpuriöversättningar som levereras med professionalism.

Översättningar på bhojpurispråket som vi erbjuder

Dokumentöversättning på

Detta innebär översättning av skriftliga dokument såsom kontrakt, rapporter och marknadsföringsmaterial.

Översättning av webbsidor på bhojpuri

Hanterar översättning av webbsidor och deras innehåll, inklusive texter, bilder och videor, för att nå en bredare publik.

Röstöversättning på bhojpuri

Innebär att spela in en röstöversättning på ett annat språk för en video- eller ljudproduktion.

Undertextöversättning på bhojpuri

Innebär översättning och visning av skriven text i ett visuellt format, vanligtvis i filmer eller videor, för att följa den talade dialogen.

Desktop Publishing och typsättning på bhojpuri

Innebär förberedelse och formatering av trycksaker för publicering och media.

Översikt av bhojpurispråket

Bhojpuri är ett indoariskt språk som talas i delar av Indien, Bangladesh och Nepal. Bhojpuri uppstod mellan 700-talet och 1200-talet och har utvecklats till ett eget distinkt språk. Bhojpuri kännetecknas till stor del av en blandning av egenskaper som härrör från regionens inhemska språk samt även från sanskrit och hindi, vilket bidrar till mångfalden i bhojpuris ljudlandskap. Bhojpuri är rikt på ordförråd, med dialekter baserade på geografi och sociala skikt som medför ytterligare komplexitet till dess ökande popularitet idag.

Hur du får våra professionella bhojpuriöversättningar

 • Fyll i det nedanstående mailformuläret
 • Bifoga dokumenten som ska översättas
 • Klicka på skicka och invänta svar från en av våra projektledare
 • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med bhojpuriöversättningstjänster från TOTAL översättningsbyrå

 • TOTAL är ett professionellt översättningsföretag med över 25 års erfarenhet
 • Vi erbjuder bhojpuriöversättningar för företag såväl som till privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
 • Vårt team av översättare har bhojpuri som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
 • Vi erbjuder en rad översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och programvarulokalisering
 • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder en snabb handläggningstid för alla projekt
 • Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert på ditt bhojpuriöversättningsprojekt

Certifierade bhojpuriöversättningar

TOTAL erbjuder certifierade bhojpuriöversättningar. Vi ser till att certifierade översättningar görs enligt erkänd branschstandard för noggrannhet, aktualitet och kvalitetssäkring.

Med certifierade bhojpuriöversättningar kan du vara säker på att de dokument som certifieras kommer att accepteras av relevanta myndigheter i Indien.

Tack vare TOTAL kan ditt företag nu expandera sin verksamhet till Indien utan att behöva oroa sig för några språkbarriärer!

Våra bhojpuriöversättningar i olika branscher

Juridiska översättningar

Detta inkluderar en översättning av juridiska dokument, kontrakt, avtal och intyg, samt domstols- och invandringsdokument.

Medicinska översättningar

Detta inkluderar en översättning av medicinska dokument, rapporter, recept och information om läkemedel samt medicinska procedurer och utrustning.

Företagsöversättningar

Detta inkluderar översättning av affärsdokument, marknadsföringsmaterial, finansiella rapporter och annat affärsrelaterat innehåll.

Tekniska översättningar

Detta inkluderar en översättning av tekniska dokument, manualer, specifikationer och instruktioner relaterade till olika branscher som IT, teknik och tillverkning.

Översättningar av webbplatser och programvara

Detta inkluderar en översättning av webbplatsinnehåll, mobilappar och ändargränssnitt för programvara för att nå bhojpuritalande målgrupper.

Juridiska översättningar på bhojpuri

På TOTAL översättningsbyrå tillhandahåller vi juridiska bhojpuriöversättningstjänster för att säkerställa att kunderna får korrekta juridiska dokument på detta populära språk. Våra juridiska översättare har mycket erfarenhet och en oöverträffad kunskap om de juridiska språkliga och kulturella aspekterna för att garantera en tjänst av högsta kvalitet.

Vi förstår det rättsliga ramverket på både regional och internationell nivå, vilket säkerställer att de juridiska översättningarna kan användas i olika jurisdiktioner. Våra juridiska bhojpuriöversättningar genomgår en noggrann granskningsprocess och uppfyller de mest krävande standarderna för noggrannhet, precision och tydlighet innan det slutliga dokumentet levereras till vår kund.

Med TOTAL översättningsbyrå kan du känna dig säker på att dina översatta juridiska dokument – på alla språk – alltid kommer att innehålla relevant information på ett korrekt sätt.

Juridiska dokumentöversättningar på bhojpuri

 • Kontrakt, avtal och förhandlingar, inklusive inköpsavtal, serviceavtal och leasingavtal
 • Domstolsinlagor, inklusive klagomål, motioner och andra juridiska handlingar
 • Patentansökningar och andra immateriella dokument
 • Juridiska brev, e-postmeddelanden och andra former av korrespondens
 • Juridiska rapporter, expertvittnesrapporter och andra juridiska dokument
 • Reglerande dokument, inklusive licensansökningar och myndighetsansökningar

Bhojpuriöversättningar för webbplatser och programvaror

TOTAL översättningsbyrå tillhandahåller webbplats- och programvaruöversättningar på bhojpuri, vilket gör våra tjänster till en ovärderlig tillgång för globala företag. Tack vare vårt team av expertlingvister erbjuder vårt företag inte bara korrekta översättningar utan också utmärkt kundservice som presenteras professionellt.

Genom att investera i en sådan snabb och pålitlig service kan företag nå nya marknader som tidigare kan ha varit otillgängliga på grund av språkbarriärer. Det är ingen överraskning att när det gäller bhojpuriöversättningar för webbplatser och programvaror är TOTAL det självklara valet för många företag runt om i världen.

Affärsöversättningar på bhojpuri

TOTAL erbjuder bhojpuriöversättningar som hjälper företag att utmärka sig i den snabbt växande globala affärssektorn. Våra expertlingvister tillhandahåller service av hög kvalitet med noggrannhet och snabbhet i översättningen. Detta säkerställer exakta och tillförlitliga resultat samtidigt som du sparar värdefull tid och resurser.

Genom att använda TOTAL översättningsbyrås bhojpuriöversättningstjänster för företag elimineras eventuella språkbarriärer mellan dig och dina kunder.

Översättning av affärsdokument på bhojpuri

Marknadsföringsmaterial

Översättningar av broschyrer, flygblad, annonser och annat marknadsföringsmaterial som riktar sig till en bhojpuritalande publik.

Finansiella rapporter

Översättningar av finansiella rapporter, balansredovisningar, resultatredovisningar och andra finansiella dokument.

Företagspolicyer

Översättningar av företagets policyer, procedurer och riktlinjer.

Affärskontrakt

Översättningar av affärskontrakt, avtal och förhandlingar.

Affärskorrespondens

Översättningar av e-post, brev och andra former av korrespondens.

Produktkataloger

Översättningar av produktkataloger, tekniska specifikationer och datablad.

HR-dokument

Översättningar av arbetsbeskrivningar, personalhandböcker och andra HR-dokument.

Storleken på den bhojpuritalande marknaden

Marknaden för bhojpuritalande är en viktig och växande målgrupp, med över 33 miljoner talare enbart i Indien. Det är det nionde mest talade språket i Indien och talas i de norra och östra regionerna av landet, samt i delar av Nepal och Mauritius.

Även om det ofta anses vara en dialekt av hindi, har bhojpuri unika egenskaper och kulturella traditioner samt är ett språk av stor betydelse för sina talare. Förutom i Indien kan bhojpuritalande samhällen också hittas i flera andra länder, vilket ytterligare ökar marknadens storlek.

Företag och organisationer som vill nå denna befolkning kan dra nytta av TOTAL översättningsbyrås översättnings- och lokaliseringstjänster på bhojpuri.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök