TOTAL översättningsbyrå

Att nå sin publik i en global ekonomi

Innehållsförteckning

I dagens konkurrenskraftiga affärsvärld har de flesta företag helt enkelt inte råd att ignorera globala marknader. Internationell handel bidrar till viktiga inkomstmöjligheter både på och utanför internet. Att gå in i en utländsk marknad kan däremot vara utmanande: obekanta reklamkulturer, lagar och bestämmelser samt ett utländskt språk som innebär potentiella hinder. Hur kan du vara säker på att du väljer den översättningsbyrå som har rätt erfarenhet för att förmedla ditt budskap på målspråket och till målkulturen?

Vi tillhandahåller följande råd för en framgångsrik översättningsprocess genom val av rätt leverantör:

Kvalitetsåtagande

Se till att det finns definierade arbetsflödes- och kvalitetssäkringsprocesser som alltid används. Sök efter en leverantör med en stadigt etablerad projektprocess som involverar olika personer (översättning, redigering, korrekturläsning). Var inte rädd för att fråga leverantören hur kvaliteten garanteras. Oavsett om det är ett arbete som kostar 1000 eller 50 000 kr, eller om det handlar om 1 eller 200 sidor bör kvalitetsåtagandet och fasthållandet av processer och procedurer vara detsamma.

Rätt pris

För att tillhandahålla kvalitet krävs tid och ansträngning. Bara för att du väljer den billigaste översättningsbyrån behöver det inte betyda att du får den sämsta servicen – den dyraste översättningen garanterar inte den högsta kvaliteten. Ett sätt som vissa leverantörer använder sig av för att sänka priserna är att offra kvaliteten. De väljer kanske till exempel att inte använda en kvalitetsprocess som består av flera steg. Istället använder de en enda översättare och hoppar över redigerings- och korrekturläsningsstegen som annars görs av andra personer. På grund av detta kan de erbjuda extremt låga priser. Å andra sidan finns det inget behov av att betala extrema överkostnader. Kom ihåg – priset är bara en av många faktorer att ta hänsyn till.

Branschexpertis

Precis som du inte skulle använda en skilsmässoadvokat för att hantera dina möten med skattemyndigheten rekommenderas det inte heller att du anlitar en översättningsbyrå eller översättare som inte har expertkunskaper inom din bransch. Det är särskilt viktigt för strängt reglerade branscher som medicin, klinisk forskning, finans etc.

Förstå personalbeslut

Exakt vem är det som gör dina översättningar? Arbetar du med en person eller har översättningsbyrån ett stort antal översättare att välja mellan? Undergick de en noggrann kontroll och prövning innan de valdes ut? Kräver översättningsbyrån att översättarna har utbildning? Har byrån en internutbildning?

Alla ord och kulturer skapas inte på samma sätt

En erfaren översättningsbyrå lägger vikt på landsspecifika kulturella och språkliga frågor. Företagsnamn till exempel kanske behöver ändras för vissa målkulturer så att de inte förmedlar andra betydelser i det utländska språket som skulle kunna skada företaget eller vara anstötligt. Coca-Cola säljer mycket Diet Coke i USA. Ordet ”diet” associeras emellertid till sjukdom på tyska och italienska, vilket gjorde att företaget döpte om drycken till Coca-Cola Light.

Användning av översättningsminnen (TM)

Program med översättningsminnen analyserar repetitiv text i källdokumentet och letar i en databas med översättningsminnen för att identifiera tidigare översatta segment. Översättningsminnen ser till att terminologin blir konsekvent, underlättar framtida revisioner och reducerar översättningskostnaden. Konsekvensen förbättras eftersom program som använder sig av översättningsminnen alltid föreslår samma översättning för samma källmening. Även stora grupper av översättare som arbetar på olika platser kan producera konsekventa översättningar om de arbetar med samma översättningsminne. Dessa verktyg bör inte förväxlas med maskinöversättningsprogram.

Använd professionella översättare

Du har säkert hört talesättet: ”Man ska göra det man är bäst på.” Eftersom översättning inte är din huvudsakliga verksamhet bör du vända dig till en professionell översättningsleverantör. Men kom ihåg att inte alla som talar ett utländskt språk nödvändigtvis är översättare. Se till att översättaren eller översättningsbyrån har erfarenhet i din specifika marknad, förstår bestämmelser och nyanser i din affärsverksamhet samt uppvisar en effektiv kvalitetsprocess.

Centralisera översättningsprocessen

Förutom tidigare nämnda råd om hur man väljer rätt översättningsleverantör handlar en framgångsrik översättning också om interna initiativ. Globala företag med olika kontor både inrikes och runt om i världen förlitar sig ofta på sina leverantörer, agenter eller representanter i andra länder när de behöver en översättning. Men man behöver knappast säga att dessa översättningar många gånger är oprofessionella eller till och med katastrofala. Många gånger finns det ingen som vet vad som har gjorts eller vem som bestämmer. Genom att ”centralisera” översättningsprojekt via en avdelning, ett kontaktteam med huvudansvar, eller genom att utse en projektledare, kan företag effektivisera allt översättningsarbete och kommunicera med olika länder på ett konsekventare, effektivare och ofta minde kostsamt sätt.

error:
TOTAL
Search