TOTAL översättningsbyrå

Arabiska inskriptioner i spanska Alhambra har dechiffrerats

Innehållsförteckning

Under århundraden har de personer som besöker fästningspalatset Alhambra i Granada, som byggdes av de härskande morerna under Spaniens medeltid, undrat vad de tusentals arabiska inskriptioner som är inristade i väggar och tak betyder.

Nu har forskare, utrustade med modern teknik som digitala kameror och 3D-laserskanners, påbörjat uppdraget att för första gången katalogisera och dechiffrera alla ord som pryder Spaniens mest besökta turistattraktion.

Vad som har upptäckts hittills är, i motsats till vad som var den allmänna uppfattningen, att verser från Koranen och poesi utgör endast en liten del av meddelandena på klassisk arabiska som täcker Alhambra, Europas juvel inom muslimsk arkitektur.

“De utgör inte ens 10 procent av vad som vi har studerat så långt”, säger Juan Castilla, en forskare vid Institutet för arabiska studier vid Spaniens institut för högre vetenskaplig forskning, som leder projektet.

Den fras som förekommer oftast är istället mottot för Nasrid-dynastin, som styrde Granada från 1238 tills spanjorerna återerövrade staden 1492: ”Det finns ingen segrare förutom Allah”.

“Detta repeteras hundratals gånger”, säger Castilla, vars team hittills har dechiffrerat 3 116 inskriptioner av de runt 10 000 som täcker det utbredda komplexet sedan projektet inleddes 2002.

Det näst vanligaste meddelandet är enskilda ord som “evig lycka” som antas vara uttryck för gudomliga önskningar för Granadas muslimska härskare.

Många andra inskriptioner består av aforismer, kärnfulla uttryck som omsluter en allmän sanning, som exempelvis ”Var sparsam med dina ord så kommer du att gå i frid” och ”Fröjdas åt lyckan, ty Allah hjälper dig”.

Hittills har endast partiella studier av inskriptionernas betydelse genomförts, inklusive en studie som beordrades av de katolska monarkerna Ferdinand och Isabella som strävade efter att utvisa alla Spaniens muslimer efter återerövringen av Granada 1492.

“Det verkar otroligt att det i det 21:a århundradet inte finns någon fullständig katalog (över inskriptionerna)”, säger Castilla.

Många av inskriptionerna omsluter valvbågar och pelare, vilket gör dem svårlästa med bara ögat från golvnivån.

Något som ytterligare försvårar uppgiften är faktumet att hantverkarna som utförde inskriptionerna använde en omsorgsfull skrivstil, som kan vara svårläslig. Kalligrafi var en högt aktad konstform i en kultur som förbjöd mänskliga avbildningar.

Forskarna hyser förhoppningen att ha 65 procent av inskriptionerna katalogiserade och översatta till spanska vid slutet av året och att hela projektet ska vara avslutat 2011.

Inskriptionerna kommer även att översättas till engelska och franska vid ett senare tillfälle.

Materialet som har översatts så långt finns tillgängligt på en DVD och i en bok som beskriver var varje inskription återfinns och när den skapades.

Alhambra, som inkluderades på UNESCO:s världsarvslista 1994, tog emot 3,1 miljoner besökare 2008, enligt företaget som hanterar biljettförsäljningen för palats- och fästningskomplexet från 1200-talet.

Det har utsatts för plundringar och förfall under århundradenas lopp, men har förblivit intakt och har genomgått omfattande renoveringsarbeten på senare år.

Enligt legenden brast stadens sista arabiska härskare ut i tårar när han besåg Alhambra för den sista gången innan det kungliga sällskapet begav sig söderut mot exilen, när spanjorerna återerövrade Granada 1492.

När hans mor närmade sig honom, sade hon: “Gråt inte som en kvinna över vad du inte kunde försvara som en man”.

error:
TOTAL
Search