TOTAL översättningsbyrå

Är maskinöversättning ett alternativ?

Innehållsförteckning

När en översättare arbetar med en översättning motsäger en komplex rad operationer den skenbart enkla processen som äger rum. Det har länge varit ett mål för datalingvister att uppnå en full automatisk högkvalitativ maskinöversättning, men att tidsbestämma det målet ligger långt in i framtiden. Trots detta faktum, är maskinöversättning ett genomförbart alternativ med dagens hjälpmedel?

Innan jag fortsätter skulle det vara bra att analysera översättningsprocessen för att få en uppfattning om de problem som måste lösas av översättningsmjukvaran. Problemen är följande:

Översättaren måste uppnå full förståelse av källtexten, vilket han eller hon gör genom att fullt förstå språken:

Grammatik – Den uppsättning regler som bestämmer hur man använder ett språk.

Syntax – De regler som bestämmer meningars struktur och därför hur grammatiska meningar är.

Idiom – Termer eller meningar vars mening inte kan härledas genom ordagrann översättning, utan bara genom kunskap av lokal användning som t.ex. det engelska uttrycket ”raining cats and dogs”.

Semantik – Studiet av kulturspecifika betydelser eller koncept inom ett språk.

Kulturellt system – Grunden för förståelse av ”aktivitetsmönster” hos en viss grupp av människor.

När detta väl har gjorts genom att använda förståelsen för att hitta samma drag i målspråket, görs en överföring som resulterar i den slutliga översättningen.

Så vilken teknisk metod kan maskiner använda för att genomföra ovanstående process?

Den första och mest grundläggande är ”ordboksbaserad” översättning. Detta är när översättningen genomförs på att analogt sätt med en ordbok – ord för ord. Detta kan emellertid ofta ge ett ganska meningslöst resultat utan något bindande tema. Det kan trots det skapa en bas som en annan metodologi kan läggas till.

Nästa metod som kan användas är statistisk maskinöversättning. Detta är en något komplex översättningsmetod, men i princip tar den två textstycken och jämför och matchar det ena stycket med det andra och kommer fram till en form av ekvivalens som möjliggör produktionen av ett slags statistiskt utformat resultat.

Den sista metoden är maskinöversättning via interlingua. Vid maskinöversättning via interlingua omvandlas källspråket till ett språkoberoende medium – en mellanrepresentation (ungefär som omvandlingen av alfabetet till binära ettor och nollor). Målspråket genereras sedan från denna mellanrepresentation. Det är en viktig metodologi eftersom konceptet av att omvandla ett språk till en abstrakt representation innan det nybildas är en kärnprincip som används i artificiell intelligens.

Så har en kombination av de förutnämnda teknologiska tillvägagångssätten lett till att maskinöversättning är ett praktiskt alternativ?

Nja, för tillfället nej, eller ska jag säga inte som en fristående metod. Problemet med språk är att även om de följer vissa generella regler är det faktiska användandet i verkligheten öppet för en bred variation. Det finns alltid lingvistiska undantag och alla människor använder avsevärt olika sätt att uttrycka sig vilket är svårt för mekaniska metoder att ta med i beräkningen.

Med detta sagt kan maskinöversättning i vissa fall, och i endast i de vanligaste språkkombinationerna, producera ett delvist acceptabelt resultat och kan därför ibland användas som en tidssparande metod för att snabbt tillhandahålla ”lösa” översättningar av stora textstycken innan de överlämnas till en översättare för förbättring. Detta arbete tar för det mesta lika lång tid, eller ibland längre, som om en översättare översatt texten från början.

error:
TOTAL
Search