TOTAL översättningsbyrå

Är dzongkha svårt att lära sig?

Innehållsförteckning

Är dzongkha svårt att lära sig för svenskar?

Dzongkha, det officiella språket i Bhutan, kan vara en utmaning att lära sig för svenskar. Språket har en komplex grammatik, ett unikt skriftsystem och många ord som inte har direkta översättningar till svenska. Men med tålamod och engagemang kan vem som helst lära sig dzongkha.

Fakta och trivia om dzongkha

  • Dzongkha är ett sinotibetanskt språk som talas av cirka 600 000 människor i Bhutan.
  • Språket är nära besläktat med tibetanska och har många lånord från tibetanska och sanskrit.
  • Dzongkha skrivs med ett unikt skriftsystem som kallas ”uncial”.
  • Språket har en komplex grammatik med många verbformer och partiklar.
  • Dzongkha är ett tonalt språk, vilket innebär att ord kan ha olika betydelser beroende på tonhöjden.

Språkexempel

Svenska: Hej! Hur mår du?

Dzongkha: Tashi delek! Kuzu zangpo?

TOTAL översättningsbyrå står till tjänst

Om du är intresserad av att lära dig dzongkha eller behöver hjälp med översättning till eller från språket, står TOTAL översättningsbyrå gärna till tjänst. Vi har erfarna översättare som kan ge dig korrekt och professionell hjälp.

error:
TOTAL
Sök