TOTAL översättningsbyrå

Är danska svårt att lära sig?

Innehållsförteckning

Är danska svårt att lära sig för svenskar?

Danska och svenska är nära besläktade språk, vilket innebär att svenskar har en viss fördel när de lär sig danska. Men det finns vissa utmaningar som kan göra det svårt att behärska språket helt.

Uttal

En av de största utmaningarna för svenskar som lär sig danska är uttalet. Danskan har många ljud som inte finns i svenska, till exempel stød (en kort, guttural vokal) och glottisstopp (ett stopp i luftflödet). Dessutom kan danskan vara ganska snabb och svår att förstå.

Grammatik

Den danska grammatiken är ganska lik svensk grammatik, men det finns några viktiga skillnader. Till exempel har danskan tre genus (neutrum, maskulinum och femininum) medan svenskan bara har två (neutrum och utrum). Danskan har också ett mer komplext verbalsystem än svenskan.

Vokabulär

Även om svenska och danska delar många ord, finns det också många ord som är unika för varje språk. Dessutom kan betydelsen av vissa ord vara lite annorlunda i de två språken.

Språkexempel

För att ge dig en uppfattning om hur danska låter, här är en mening på danska och dess svenska översättning:

  • Danska: ”Jeg er ked af det, men jeg kan ikke hjælpe dig med det.”
  • Svenska: ”Jag är ledsen, men jag kan inte hjälpa dig med det.”

TOTAL översättningsbyrå

TOTAL översättningsbyrå har vi erfarna översättare som specialiserat sig på svenska och danska. Vi kan hjälpa dig med alla dina översättningsbehov, oavsett om du behöver översätta en webbplats, ett dokument eller en bok. Vi kan också erbjuda dig korrekturläsning och språkkonsultation.

Om du har några frågor om danska eller om du behöver hjälp med en översättning, tveka inte att kontakta oss. Vi står gärna till tjänst!

error:
TOTAL
Sök