TOTAL översättningsbyrå

Är abchaziska svårt att lära sig?

Innehållsförteckning

Är abchaziska svårt att lära sig för svenskar?

Abchaziska är ett kaukasiskt språk som talas av cirka 100 000 personer i Abchazien, en region i Kaukasus med oklar internationell status. Språket är inte nära besläktat med något annat europeiskt språk, vilket gör det till en utmaning för svenskar att lära sig.

Svårighetsgrad

Det finns några faktorer som gör abchaziska till ett svårt språk att lära sig för svenskar:

  • Fonologi: Abchaziska har ett komplext ljudsystem med många konsonanter som inte finns i svenska.
  • Grammatik: Abchaziska har en agglutinativ grammatik, vilket innebär att ord böjs genom att lägga till suffix. Detta kan vara svårt för svenskar att vänja sig vid.
  • Ordförråd: Abchaziska har ett litet ordförråd, och många ord har inte direkta motsvarigheter i svenska.

Fakta och trivia om abchaziska

  • Abchaziska är ett av de få språken i världen som har ett ejektivt l-ljud. Detta ljud produceras genom att trycka ut luften från munnen med kraft.
  • Abchaziska har ett komplext system av kasus, som används för att markera funktionen hos ett ord i en mening.
  • Abchaziska är ett icke-indoeuropeiskt språk, vilket innebär att det inte är nära besläktat med något av de stora språken i Europa.

Språkexempel

Abchazisk mening: Ацәа иаацәаит ҳаракәазар.

Svensk översättning: Jag lär mig abchaziska.

TOTAL översättningsbyrå

TOTAL översättningsbyrå står vi gärna till tjänst med alla frågor du har om abchaziska. Vi har erfarna översättare som kan översätta till och från abchaziska.

error:
TOTAL
Search