TOTAL översättningsbyrå

Användning av datorer för att lära och bevara inhemska språk

Innehållsförteckning

Mary Hermes från Dakotah, professor på Minnesota Universitetet med år av erfarenhet inom utbildning, och hennes man Kevin Roach, en Ojibwe-konstnär med expertis inom både stamkonst och datorgrafik, ville ge gåvan att uppfostra sina barn på deras stamspråk. De hjälpte till att grunda Waadookodaading School, en s.k. språkbadsskola i Ojibwe belägen i reservatet där de lever. Med tiden kände dock Mary och Kevin att språkbadsskolorna inte nådde ut till tillräckligt många människor.

Elever och lärare i Ojibwe behövde fler strategier än språkbadsskolor för att vitalisera språket. Ojibwe är det tredje mest utlärda stamspråket i Nordamerika efter Navajo och Cherokee. Men bristen på lärare i och utbildningsmaterial på Ojibwe, såsom den fysiska separationen av Ojibwe-befolkningen över flera olika reservat i USA och Mary och Kevin kände att eleverna behövde ett effektiv utbildningsmaterial och möjligheter att lära sig och öva på språket utanför skolorna.

År 2000 grundade Mary och Kevin den ideella organisationen Grassroots Educational Multimedia (GEM) med målet att utveckla utbildningsmaterial speciellt utformat för att lära ut Ojibwe och andra Mary och Kevin lärde sedan känna Livesay, en mastersstudent från Minnesota-Duluth Universitetets World Language Revitalization Program.

Under processen med att ansöka om medel för GEM:s arbete fick Mary höra talas om Transparent Language från Ed McDermott på International Research Services på det amerikanska Han berättade för Mary att Transparent Language har unika språkverktyg och kanske skulle vara villiga att låta GEN använda dessa verktyg för att utveckla material i Ojibwe. Mary kontaktade snabbt Michael Quinlan, CEO på Transparent Language, som erbjöd sin entusiastiska support och en enkel idé började växa till något stort. ”Vi tycket bara att det är jättespännande att hjälpa GEM och alla inlärare av stamspråk. Dessa språk är otroligt värdefulla skatter. De förtjänar att bevaras och föras vidare under många kommande generationer”, säger Michael Quinlan.

Transparent Language har tillhandahållit programverktyg och kostnadsfri övning, och de medel som GEM mottog från utbildningsdepartementet betalade kostnaden för resan och den utbildning som GEM Byki och Learn Language Now!

Byki är ett inlärningssystem i tre steg med bildkort som drivs av egenutvecklade algoritmer. En egenutvecklad repetitionsalgoritm hjälper användare att lära in ord och meningar på målspråket på ett Byki tillåter användare att skapa sina egna anpassade listor med bildkort som är skräddarsydda för deras specifika behov och programmet stöder för närvarande skapandet av material på mer än 100 språk. Learn Language Now! är ett multimediaverktyg som kombinerar en videomiljö med förklarande kommentarer om grammatik. Det ger användare möjligheten att titta på videoklipp med vardagliga konversationer mellan inhemska talare Användaren kan välja att visa eller dölja texten eller läsa under själva videoklippet eller senare. I texten kan de kontrollera grammatiken för varje ord. Användare av Learn Language Now! kan även skapa ordlistor från texten som de sedan kan exportera till Byki och lära sig orden där.

Mary säger om Byki och Learn Language Now! att ”dessa verktyg var den del som saknades i vårt initiativ”. GEM började spela in videoklipp med manus av vardagliga samtal mellan äldre Ojibwe-talare på språklägret i Ojibwe och andra platser. För Ojibwe och många andra stamspråk är det det vardagliga samtalsspråket som är minst dokumenterat. De videoklipp med samtal som GEM spelade in importerades till vad som snart kommer att bli Learn Ojibwe Now! eller Ojibwemodaa! (Låt oss tala Ojibwe!).

Förutom att spela in vardagligt tal har GEM även arbetat med att noggrant dokumentera den i stort sett odokumenterade grammatiken för Ojibwe. Learn Language Now! innehåller ett grammatikträd, en algoritm som definierar den gammatiska innebörden av varje enskilt ord i texten. På språklägret i Ojibwe började man även att skriva upp ord och meningar som man hörde i lägret i Byki-listor. Man spelade in vad de inhemska talarna sade med iPods och importerade ljudet direkt till Byki. Lägerkompisar påbörjade en livlig process med att dela Byki-listor med varandra online, något som fortsatte efter att lägret var slut.

En aspekt av inlärning av stamspråk som har hindrat inte bara inlärare av Ojibwe utan alla inlärare av stamspråk är en tung emotionell börda. Historien om ett nära folkmord på den inhemska befolkningen i Nordamerika och förtrycket av deras kulturer och språk innebär att många känslor kan De kan uppleva känslor av skam för att de inte kan sitt stamspråk, ilska på grund av det trauma som deras folk har uthärdat och De äldre i stammen som kan tala språket flytande kan känna sig för utmattade eller bara vara så få i antal att de inte kan erbjuda tillräckligt med hjälp. Ofta upplever inläraren en känsla av kulturell förlust och osäkerhet som han eller hon har mycket svårt att komma över.

Möjligheten att kunna lära sig Ojibwe med hjälp av ett dataprogram tillåter inläraren att kringgå många av dessa hinder. Han eller hon kan öva på språket i avskildhet och i enrum. Om personen gör konstiga fel kommer ingen att få veta. Han eller hon kan ”tjuvlyssna” på inspelade videosamtal mellan äldre i Learn Ojibwe Now! utan någon emotionell börda för någon av parterna. De äldre som samtycker till att bli inspelade på video kan dela sin språkkunskap med ett obegränsat antal inlärare vid ett obegränsat antal tillfällen. När Melanie Benjamin, före detta stamchef för Mille Lacs Ojibwe reservat, såg en tidig version av Learn Ojibwe Now!, menade hon att hon själ skulle kunna lära sig med programmet.

Hitintills har väldigt få andraspråksinlärare lyckats lära sig ett stamspråk genom andra medel, och mäster-lärling-metoden har varit den mest framgångsrika modellen. Dessa inlärare av stamspråk har för det mesta varit lärlingar hos äldre och lärt sig språket genom att följa denna person vid Metoden fungerar däremot inte för många inlärare eftersom många är ensamstående föräldrar med begränsad tid och begränsade resurser. Learn Ojibwe Now! och Byki Ojibwe erbjuder inlärare av de resurser, den flexibilitet och den nödvändiga avskildhet som de saknar för att de på ett bekvämt och tillitsfullt sätt ska kunna lära sig Ojibwe. Tilsammans med mäster-lärling-metoden och språkbadsskolor har användningen av tekniken gjort det möjligt att driva inlärare av

GEM:s ultimata mål är att producera språkprodukter som får en så bred användning att stambefolkningen utvecklar en gemensam språkbas. GEM hoppas kunna se människor som träffas för att studera med sina nya programprodukter. Som ett ideellt företag är GEM skapat för att dela, för utbildningskostnad, sin expertis i att använda programvaran med alla inlärare som tycker att GEM har redan sett ett visst intresse från andra stamgrupper och hoppas kunna se ett större intresse i framtiden.

error:
TOTAL
Search