TOTAL översättningsbyrå

Afar – Professionell översättning till och från afariska

Att hitta rätt afarisk översättningstjänst kan vara en utmanande uppgift. Det kräver en intensiv sökning för att hitta en som passar dina specifika behov.

TOTAL översättningsbyrå är en certifierad språktjänsteleverantör med över 25 års erfarenhet av att erbjuda översättningar till och från afar. Vårt kundfokuserade tillvägagångssätt säkerställer att du får korrekta och kulturellt passande afaröversättningar varje gång.

Vi är stolta över att vara pionjärer inom afariska översättningstjänster och ge dig de bästa resultaten på nolltid. Oavsett vilken nivå av afarisk översättning du söker, har TOTAL allt du behöver!

Typer av afariska översättningar vi erbjuder

Afarisk transkribering

Innebär konvertering av talat språk till skriftlig text.

Översättning av webbplatser på afar

Översättning av webbsidor och deras innehåll, inklusive text, bilder och videor, för att nå en bredare publik.

Röstöversättning på afar

Innebär inspelning av en röstöversättning på ett annat språk för en video- eller ljudproduktion.

Afarisk undertextöversättning

Innebär översättning och visning av skriven text i visuell form, vanligtvis i filmer eller videor, för att följa den talade dialogen.

Transkreation

En kreativ form av översättning som anpassar budskapet i en originaltext för att göra den mer lämplig för en målgrupp, samtidigt som dess essens bevaras.

Översikt av det afariska språket

Afar är ett afroasiatisk språk som främst talas på Afrikas horn, huvudsakligen i Etiopien och Djibouti. Afariska sticker ut från andra afroasiatiska språk för sitt djupa inflytande på många aspekter av den kushitiska undergruppen, samt dess imponerande konsekvens och uthållighet över tiden.

Den afariska litteraturen finner sina tidigaste skrivna inspelningar från 1500-talet i en skrift som härstammar från arabiskan men med afariska inslag. Det afariska språket har också varit föremål för olika influenser från amhariska, dahalo och somaliska, vilket har resulterat i en ganska varierad uppsättning dialekter som till stor del varierar beroende på geografi.

Ändå förblir afar enhetlig genom flera grundläggande fonetiska och grammatiska funktioner. Idag finns afariska skolor som undervisar på språket, litteratur och till och med radioprogram som enbart ägnas åt det.

Få en kostnadsfri offert för afarisk översättning

  • Fyll i det nedanstående formuläret
  • Bifoga dokumenten som ska översättas
  • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
  • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med afariska översättningstjänster från TOTAL översättningsbyrå

  • Vi är ett professionellt översättningsföretag med över 20 års erfarenhet av översättning på över 200 språk
  • Vi erbjuder afariska översättningar för företag såväl som till privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
  • Vårt team av översättare har afar som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
  • Vi erbjuder en rad översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och programvarulokalisering
  • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder en snabb handläggningstid för alla projekt

Certifierade afariska översättningar

TOTAL översättningsbyrå är stolta över att erbjuda certifierade afariska översättningar som en del av våra omfattande språktjänster. Vi förstår den avgörande betydelsen av autentiska certifierade översättningar, så våra certifierade översättare är noggrant utvalda och mycket erfarna individer som producerar noggrant översatta dokument vilka uppfyller internationella standarder.

Afariska översättningar åt olika branscher

Hälso- och sjukvårdsöversättningar

Översättningar av medicinska dokument, patientens medgivarformulär och informationsmaterial.

Myndighetsöversättningar

Översättningar av regeringsdokument, uttalanden och förordningar.

Affärs- och finansöversättningar

Översättningar av affärsrapporter, finansiella rapporter och kommersiella kontrakt.

Turist- och hotellöversättningar

Översättningar av turistinformation, hotell- och restaurangmenyer samt reseguider.

Teknik- och tillverkningsöversättningar

Översättningar av programvarugränssnitt, produktmanualer och tekniska dokument.

Detaljhandels- och reklamöversättningar

Översättningar av annonser, marknadsföringsmaterial och andra typer av medieinnehåll.

Afariska juridiska översättningar

TOTAL erbjuder juridiska översättningar till och från afar som säkerställer överensstämmelse med lagstiftning och producerar högkvalitativa juridiska dokument. Vi förstår de olika behoven inom juridiska översättningstjänster när vi hanterar olika rättssystem och språkpar.

Vårt flerspråkiga team består av omsorgsfullt rekryterade och certifierade juridiska översättare som positionerar sig som experter inom olika juridiska områden. Som resultat av det kan våra kunder räkna med den högsta nivån av noggrannhet och konsekvens i de juridiska afariska översättningar som erbjuds av TOTAL översättningsbyrå.

Juridiska afariska dokument

Några av de vanligaste afariska juridiska dokumenten som vi vanligtvis översätter inkluderar:

Kontrakt

Detta inkluderar kommersiella kontrakt, anställningskontrakt, leasingavtal och andra typer av avtal.

Rättsliga dokument

Detta omfattar juridiska inlagor, ansökningar och andra dokument relaterade till rättegångar och tvister.

Statliga föreskrifter

Detta avser översättning av lagar, förordningar och andra statligt utfärdade dokument.

Immaterialrättsliga dokument

Detta inkluderar översättningar av varumärkes- och upphovsrättsansökningar, licenser och andra immaterialrättsliga dokument.

Juridiska beslut

Detta innebär översättning av domstolsbeslut, juridiska åsikter och andra juridiska beslut.

Tekniska översättningar till afar

TOTAL tillhandahåller tekniska afariska översättningar med hjälp av erfarna och professionella medarbetare. Våra tjänster är skräddarsydda för dina individuella behov och hjälper dig att överbrygga språkbarriärer inom alla tekniska områden genom att låta dig nå en större publik. Vi strävar efter att leverera förstklassiga tekniska dokumentöversättningar som matchar branschstandarder, och vårt team av infödda översättare är noggrant granskade för att säkerställa kvalitetsresultat.

Att arbeta med TOTAL översättningsbyrå innebär att du kan vara säker på att tekniska dokument översätts korrekt och levereras i tid, vilket gör det möjligt för kunderna att använda viktiga dokument utan att gå miste om viktig information eller drabbas av förseningar.

Afariska tekniska dokument

Produkthandböcker

Detta omfattar översättning av instruktioner, säkerhetsinformation och annan teknisk information med anknytning till specifika produkter.

Tekniska rapporter

Detta innebär översättning av tekniska rapporter, vetenskapliga artiklar och andra tekniska dokument.

Mjukvarugränssnitt

Detta avser översättning av användargränssnitt, hjälpfiler och mjukvarudokumentation.

Tekniska specifikationer

Detta inkluderar översättningar av tekniska ritningar, scheman och olika specifikationer.

Tekniskt utbildningsmaterial

Detta omfattar översättning av utbildningsmanualer, videohandledningar och andra typer av utbildningsmaterial.

Avancerade affärsöversättningar

TOTAL erbjuder affärsöversättningar till afar av högsta kvalitet. Vårt team av professionella översättare och redaktörer säkerställer perfekta resultat, eftersom alla översättningar utförs i strikt enlighet med kundens krav. Oavsett om det gäller affärsdokument eller juridiska dokument levererar vi omfattande språktjänster – från översättning och lokalisering till tekniskt skrivande.

Med ett omfattande nätverk av erfarna lingvister gör vår kompetens inom kulturella nyanser det möjligt för oss att skapa lokaliserade versioner som är tillförlitliga och redo för företagsanvändning. På TOTAL översättningsbyrå åtföljs affärsöversättningar till afariska med oslagbar kundnöjdhet.

Avancerade affärsdokument

Affärsplaner

Detta omfattar översättning av affärsförslag, marknadsföringsplaner och andra typer av affärsplaner.

Finansiella rapporter

Detta innebär översättning av balansredovisningar, resultatredovisningar och andra finansiella dokument.

Kommersiella avtal

Detta avser översättning av avtal, försäljningskontrakt och andra typer av kommersiella avtal.

Marknadsföringsmaterial

Detta inkluderar översättningar av annonser, broschyrer och andra typer av marknadsföringsmaterial.

Företagsrapporter

Detta omfattar översättning av rapporter om marknadsundersökningar, kundfeedback och andra affärsrelaterade ämnen.

Storleken på den afarisktalande marknaden

Afar är ett semitiskt språk som talas av det afariska folket i Etiopien och Eritrea. Den exakta storleken på den afarisktalande marknaden är svår att avgöra, eftersom det finns begränsade datakällor och populationen av afarisktalande ständigt förändras.

Baserat på de senaste uppskattningarna talas emellertid afariska av cirka 2 miljoner människor, främst i Etiopien och Eritrea. Det är viktigt att notera att storleken på den afarisktalande marknaden bara är en faktor att tänka på när man beslutar om man ska översätta affärs- eller andra dokument till afar.

Andra faktorer, som den ekonomiska och kulturella betydelsen av det afariska samhället, utbildningsnivån och läskunnigheten bland afariska talare samt närvaron av andra språk i regionen, kan också spela en roll för att bestämma den potentiella räckvidden och effekten av översättningar till afar.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök