TOTAL översättningsbyrå

18 vanliga översättningsproblem (som du bör känna till)

Innehållsförteckning

Att översätta, vare sig det gäller din webbplats eller annat innehåll, handlar sällan bara om att översätta ord bokstavligen till ett annat språk. Det finns nämligen flera problem som kan uppstå under översättningsprocessen.

Att vara förberedd på detta kan göra det mycket lättare att undvika vissa fallgropar. I denna artikel kommer vi att undersöka de mest förekommande översättningsproblemen, från generella utmaningar med kulturella nyanser till problem med både maskin- och litterär översättning.

Allmänna översättningsproblem du bör vara medveten om

Låt oss först gå igenom några vanliga svårigheter som kan uppstå vid översättning av text.

Skillnader i språkstrukturer

Först och främst stöter vi på enkla språkskillnader. Språk kan variera mycket även på de mest grundläggande nivåerna. Ordföljd är ett exempel på detta. På engelska använder man till exempel ordföljden subjekt-verb-objekt, som i ”I love you”. På turkiska blir ordföljden istället subjekt-objekt-verb, vilket gör att meningen istället blir ”I you love” eller ”Ben seni seviyorum”.

På turkiska kan du även uttrycka en hel mening med bara ett ord. ”Apartmandayim” betyder till exempel ”jag är i lägenheten”, vilket använder en helt annan struktur än engelskan.

På grund av detta kan översättning alltså kräva en hel del justeringar beroende på det aktuella språket. Ju mer komplexa skillnaderna är, desto svårare blir det att översätta dem.

Att bevara tonen

Tonen som skribenten använt är en central del av en text. I varumärkesbyggande till exempel är kommunikation och ton avgörande för ett företag. Det är vad som skiljer dig från konkurrenter, hjälper dig att nå ut till kunder och skapar igenkänning i slogans, taglines, annonser och mycket mer.

För att säkerställa att tonen översätts korrekt till andra språk är det viktigt att du är medveten om vad det är som utgör den:

  • Ordval — Hur du väljer att använda dina ord, oavsett om de är enkla eller komplexa.
  • Formalitet — Din ton kan antingen vara formell eller informell.
  • Rytm — ordens flöde.

Humor, slang och kulturella referenser kan också utgöra en viktig del av tonen. Att överföra detta direkt till ett annat språk kan vara utmanande, och du behöver en erfaren översättare för att kunna göra det framgångsrikt. Du kan också överväga att använda en något annorlunda ton på målspråket, men det är viktigt att se till att den fortfarande är konsekvent genom hela texten.

Sammansatta ord

Sammansatta ord är en kombination av två eller flera olika ord som bildar ett nytt ord. Vissa av dem har en tydlig betydelse som är direkt relaterad till deras delar, som till exempel ”tandborste”. Men betydelsen kan också vara mindre direkt, som i det engelska ordet ”bookworm”. Även om det som beskrivs självklart inte är en mask, ger det ändå en tydlig bild av personen i fråga. Det finns också fall där sammansatta ord inte har någon direkt koppling till det objekt de beskriver, till exempel som i ordet ”butterfly”.

Att översätta sammansatta ord som dessa kräver naturligtvis en hel del färdighet, särskilt om de inte finns på samma sätt på målspråket. Du måste också vara medveten om när de inte ska tolkas bokstavligt. Tyskan är ett exempel på ett språk som är välkänt för sin användning av långa sammansatta ord.

Översättning av sammansatta verb

Sammansatta verb är utmanande för språkstuderande över hela världen. Det är till exempel många som kämpar med att memorera skillnaden mellan ”to break up”, ”to break in” och ”to break down”.

Vid första anblick är ett sammansatt verb endast en kombination av ett verb och en preposition. Tillsammans får de dock specifika betydelser som skiljer sig väldigt mycket från varandra, vilket gör att du måste översätta dem som en enhet istället för var för sig.

Detta kan naturligtvis också bli svårt när du ska konvertera dem från ett språk till ett annat. För att framgångsrikt översätta sammansatta verb måste du vara skicklig på både käll- och målspråket.

Ord med flera betydelser

Ett vanligt problem man kan möta vid översättning är när ett ord har mer än en betydelse, särskilt beroende på var de förekommer i en mening. Här finns två vanliga situationer du kan stöta på:

  • Homonymer — Dessa stavas och uttalas på samma sätt men kan ha olika betydelser. Till exempel: “Scale the fish and put it on the scale”.
  • Heteronymer — De ser likadana ut men har olika betydelser och uttal. Ett exempel på detta är “Tear off a piece of paper and wipe your tear with it”.

Även här krävs en stark förståelse för båda språken som används i översättningen. Annars riskerar du att göra allvarliga misstag.

Humor och sarkasm

Humor kan bli utmanande vid översättning då den inte alltid fungerar lika bra på andra språk. Detta gäller särskilt humor som bygger på ordlekar.

Ett specialfall här är sarkasm. Det uttrycker ofta något som är direkt motsatt till de ord som används. Om du tar det bokstavligt eller översätter det ordagrant kommer du inte att få den avsedda betydelsen.

När det gäller humor måste man också ta hänsyn till kulturella aspekter. Något som kan vara ett skämt på ett språk kan vara en grov förolämpning på ett annat. Därför behöver du arbeta nyanserat så att avsikten förstås på båda språken. Mer om detta inom kort.

Namnöversättningar

Att översätta namn kan vara en utmaning. Det är speciellt viktigt för namn som ursprungligen är skrivna med icke-latinska bokstäver. Exempelvis kan Kinas tidigare ledare antingen skrivas som ”Mao Zedong” eller ”Mao Tse-Tung” beroende på vilken translitterering du använder. I en översättning måste du göra ett val och hålla fast vid det.

Bristande kunskap om ämnet

Översättning är först och främst en språklig strävan. Du behöver grundläggande kunskaper om hur man översätter text från ett språk till ett annat.

Samtidigt är ämnet du översätter för en väldigt viktig aspekt. Du måste ha tillräcklig kunskap om vad en text handlar om för att se till att den blir korrekt.

Tänk dig att översätta en medicinsk eller juridisk text, eller instruktioner om användning av farliga kemikalier, utan att ha någon kunskap om ämnet. Resultatet kan bli förödande.

Det är därför översättare ofta specialiserar sig på ett eller två ämnesområden så att de har tillräckligt med kunskap för att förhindra att det händer.

Design och layout

Vid översättning av webbplatser kan översättningen ofta orsaka problem med layout och design. Särskilt i asiatiska, teckenbaserade språk är texterna ofta mycket kortare än motsvarande texter som skrivs med det västerländska alfabet, då varje tecken representerar ett helt ord eller en stavelse.

Dessutom finns det även språk där skriften går från höger till vänster istället för tvärtom. Text på webbsidor åtföljs även oftast av bilder, som i sig själva också kan innehålla text eller rikta sig till specifika platser.

Allt detta påverkar webbplatsens design och kan förändra den ursprungliga layouten, vilket är något du bör tänka på när du översätter din webbplats till andra språk.

Kostsamt och tidskrävande

Ett praktiskt problem med översättning är att det ibland kan bli kostsamt att anlita en översättare, särskilt för mer ovanliga språkkombinationer. Det är pengar som du kan använda till andra saker, som att utveckla din webbplats eller ditt företag. Och om du väljer ett billigare alternativ kanske kvaliteten inte håller måttet.

Dessutom kan översättning vara tidskrävande. När du har fått översättningen måste du granska den för att se till att den är korrekt för ditt arbete. Maskinöversättning kan vara användbar, men den har sina utmaningar jämfört med manuell översättning.

Du bör dock även se översättning som en investering. En väl översatt webbplats kan locka nya affärsmöjligheter och utvidga din marknad, vilket oftast leder till en positiv avkastning på investeringen (ROI).

Kulturella problem

Förutom vanliga problem kan du också stöta på utmaningar vid översättningen som är orsakade av kulturella skillnader. Här är några exempel.

Kultur och språk är tätt sammankopplade

Framförallt är det viktigt att komma ihåg att språket återspeglar människors värderingar, övertygelser, seder och traditioner. Därför kan olika ord ha olika innebörd beroende på språket. I Kina var det förr vanligt att hälsa på varandra genom att säga ”Har du ätit?” eftersom mat inte var lika tillgängligt på den tiden.

De ord du använder som företag avgör hur olika kulturer uppfattar ditt varumärke, vilket är varför transkreation och lokalisering är avgörande. Vissa ämnen är ibland tabubelagda och bör varken diskuteras eller nämnas. Dessutom kan kulturella skillnader gälla andra detaljer som olika färger, bilder, layout, valuta, tids- och datumformat, måttenheter, och så vidare.

Idiom, uttryck och slang

Vardagsuttryck kan vara mycket specifika för ett särskilt språk och orsaka problem vid översättning. Ofta bör de inte tas bokstavligt, särskilt då många uttryck har sitt ursprung i språkets kultur.

Det kan till och med finnas uttryck som har olika betydelser i ett och samma språk beroende på dialekten. Till exempel är australiensisk engelska fylld med ord som i princip bara används på australienska, även om andra länder också talar engelska. Exempel på detta är ord som ”barbie” (grill), ”thongs” (för flip-flops) eller ”Maccas” (för McDonald’s).

Det krävs en hel del kulturell kunskap för att kunna förstå och översätta sådana uttryck. De är ett av de vanligaste problemen med översättning, som är särskilt framträdande vid maskinöversättning.

Metaforer och liknelser

Metaforer och liknelser är som idiom och uttryck. De uttrycker något med hjälp av ett mer visuellt språk. Ett exempel på en metafor är att säga att någon ”har ett hjärta av guld”, medan en liknelse är att kalla någon ”envis som en åsna”.

Även dessa är oftast specifika för ett visst språk och dess kultur, vilket kan göra dem svåra att översätta. I vissa språk kan det finnas direkta motsvarigheter, som i tyskan där det är fullt korrekt att kalla någon ”envis som en åsna”. Men ibland måste man vara kreativ och komma på något själv.

Ord eller begrepp som saknas

Ett annat problem du kan stöta på är att det ibland helt enkelt inte finns ord på andra språk som exakt motsvarar de ord du försöker översätta.

Detta kan inträffa av många olika anledningar. Det kan till exempel vara ett kulturellt problem, där det som är associerat med ordet inte är tillåtet eller utförs i ett visst land. I dessa fall kan du behöva använda en beskrivning av det saknade ordet, eller klura ut något annat omständligt sätt att översätta det.

Litterära översättningsproblem

Ett särskilt område som ofta får problem vid översättningar är litterär översättning. Alltså att översätta litterära verk som böcker eller poesi. Detta kan innebära särskilda utmaningar då den typen av översättning skiljer sig väldigt mycket från att översätta exempelvis webbplatser eller affärsdokument.

Att bevara källtextens stil

Litteratur är framför allt kreativ. Alltså måste en översättning inte bara förmedla den information den innehåller, utan även bevara konsten, den ursprungliga tonen, avsikten, atmosfären och stilen. Den översatta texten bör skapa samma förståelse och känsla på målspråket som i originalet.

Därför är litterär översättning ofta svårare, eftersom den har en mer konstnärlig dimension än andra typer av texter. När du översätter litteratur skriver du i princip om en bok eller ett annat kreativt verk helt och hållet, men i ett annat språk. Detta gäller särskilt för äldre verk som använder stilen från en viss epok. Översättare måste kunna återskapa detta, vilket kan kräva en hel del kunskap och forskning.

Så om du verkligen gillar en bok som ursprungligen skrevs på ett annat språk, uppskattar du faktiskt även översättarens arbete.

Översättning av litterära grepp

Förutom att vara trogen till originalet finns det även aspekter i litteraturen som utgör dess ”litteräritet” som kan vara särskilt utmanande vid översättning.

Som översättare måste du inte bara återge texten på ett nytt språk utan också bevara deras rim, längd och rytm, samtidigt som du förmedlar samma innehåll. Låter det som ett stort åtagande? Det är för att det är det.

Det finns fler saker att tänka när det kommer till detta, som allitterationer, tungvrickare eller karaktärer som pratar med en viss dialekt som du måste kunna uttrycka på ett annat språk.

Problem med maskinöversättning

Maskinöversättning har blivit allt vanligare i takt med att maskinöversättningssystem blivit mer avancerade. Det finns dock fortfarande problem att ta hänsyn till.

Ej 100 % tillförlitligt

Det första uppenbara problemet är att maskinöversättningar ofta är rätt så bokstavliga. Maskiner har inte samma förståelse för sammanhang och kultur som människor har. De är inte heller specialiserade inom ett visst område utan mer av en allmän tjänsteleverantör.

Därför är det oftast bäst att komplettera maskinöversättning med en granskning av en mänsklig översättare. De kan rätta tydliga fel och fatta mer nyanserade beslut än en algoritm.

Mer lämpligt för vissa typer av innehåll än andra

På grund av problemen med noggrannhet är maskinöversättning bäst lämpad för mindre komplexa typer av innehåll. Företagsinnehåll och innehåll på webbplatser är exempel där arbetets stil och karaktär inte spelar lika stor roll. En maskin kan oftast helt enkelt inte utföra samma arbete som en litterär översättare.

Maskinöversättning har dock fortfarande sin plats, framför allt för att effektivisera processen i början. Det funkar också jättebra för enklare innehåll där 100 % noggrannhet inte är lika viktigt.

Lär dig att acceptera översättningsproblem

Översättning kan framstå som en enkel uppgift från utsidan, särskilt för dem som är vana vid maskinöversättningens effektivitet. Man omvandlar helt enkelt ord från ett språk till ett annat, eller hur? Men när du fördjupar dig blir det snabbt tydligt att det finns många nyanser att ta hänsyn till för att utföra en korrekt översättning.

Här har vi tagit upp några vanliga problem som kan uppstå inom olika områden, inklusive kulturella begränsningar och utmaningarna med litterära översättningar. Förhoppningsvis har du nu en bättre förståelse för vad som kan hända och en större uppskattning för konsten att översätta.

error:
TOTAL
Sök