TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om språket yoruba

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket yoruba

1. Språkfamilj och ursprung

 • Yoruba tillhör den nigerkongoanska språkfamiljen, den benue-kongolesiska grenen och den yoruboidiska gruppen.
 • Det har sitt ursprung i sydvästra Nigeria och angränsande områden i Benin och Togo.

2. Antal talare och geografisk spridning

 • Yoruba talas av cirka 40 miljoner människor som modersmål.
 • Det är det mest talade språket i sydvästra Nigeria och har en betydande talarbas i Benin och Togo.
 • Språket har spridits till andra delar av världen med yorubafolket, bland annat till Kuba, Brasilien och Trinidad och Tobago.

3. Skriftsystem och litteratur

 • Yoruba har ett eget skriftsystem som baseras på det latinska alfabetet med vissa tillägg.
 • Det finns en rik litterär tradition på yoruba, med verk som inkluderar poesi, prosa och drama.
 • Den berömda nigerianska författaren Wole Soyinka skriver bland annat på yoruba.

4. Ton och grammatik

 • Yoruba är ett tonspråk, vilket innebär att tonhöjden på en stavelse kan ändra betydelsen av ordet.
 • Språket har en komplex grammatik med 20 substantivklasser och ett system av verbkonjugationer.

5. Religion och kultur

 • Yoruba är nära kopplat till den yorubanska religionen, som har en stor inflytande på språket och kulturen.
 • Språket används i många religiösa ceremonier och ritualer.
 • Yoruba har en rik tradition av musik, dans och poesi.

6. Ordförråd och influenser

7. Släktskap och artighet

 • Yoruba har ett komplext system av släktskapstermer som speglar den sociala strukturen.
 • Språket har en rik tradition av artighetsfraser och uttryck.

8. Utbildning och media

 • Yoruba används i undervisning i vissa skolor i Nigeria och Benin.
 • Det finns radio- och TV-program på yoruba, och språket används i tidningar och på internet.

9. Språkvitalitet och framtid

 • Yoruba anses vara ett vitalt språk med en stark framtid.
 • Språket lärs av nya generationer och används i en mängd olika sociala sammanhang.

10. Att lära sig yoruba

 • Att lära sig yoruba kan vara en givande och fascinerande upplevelse.
 • Det finns många resurser tillgängliga för att lära sig språket, bland annat kurser, ordböcker och grammatikböcker.
error:
TOTAL
Search