TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om språket telugu

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket telugu

1. Ett dravidiskt språk

Telugu är ett dravidiskt språk, vilket innebär att det inte är indoeuropeiskt och inte har en direkt koppling till språk som svenska eller engelska. Dravidiska språk talas av ungefär 200 miljoner människor i Sydasien.

2. Officiellt språk i två stater

Telugu är officiellt språk i de indiska staterna Andhra Pradesh och Telangana. Det är också ett av de 22 schemalagda språken i Indien, vilket innebär att det har vissa juridiska och administrativa privilegier.

3. Ett av de mest talade språken i världen

Telugu är det 15:e mest talade språken i världen med ungefär 100 miljoner modersmålstalare. De flesta talare bor i Indien, men det finns också betydande telugutalande minoriteter i andra länder som USA, Storbritannien och Kanada.

4. Ett gammalt språk med en rik litterär tradition

Telugu har en lång och rik litterär tradition som går tillbaka till 1000-talet e.Kr. Den tidigaste telugulitteraturen bestod av poesi, grammatik och filosofiska verk.

5. Ett språk med många dialekter

Telugu har många dialekter, men de flesta är ömsesidigt begripliga. De största dialekterna är coastal telugu och telangana telugu.

6. Ett språk med ett unikt skriftsystem

Telugu har ett eget skriftsystem som kallas telugu-skrift. Skriften är en abugida, vilket innebär att varje konsonant har en inherent vokal.

7. Ett språk med många influenser

Telugu har lånat många ord från andra språk, som sanskrit, hindi och persiska.

8. Ett språk med en växande global närvaro

På grund av den ökande globaliseringen blir telugu allt mer relevant utanför Indien. Det finns nu telugukurser på universitet i många länder och det finns också ett växande antal telugumedia och online-resurser.

9. Ett språk med en ljus framtid

Telugu är ett språk med en rik historia och en ljus framtid. Det är ett språk som talas av miljontals människor runt om i världen och det fortsätter att växa i popularitet.

10. Ett språk värt att lära sig

Om du är intresserad av att lära dig ett nytt språk är telugu ett utmärkt val. Det är ett språk med en fascinerande historia, en rik kultur och en växande global närvaro.

error:
TOTAL
Search