TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om språket awadhi

Innehållsförteckning

Awadhi: 10 intressanta fakta

Huvudspråk: Hindi

Region: Uttar Pradesh, Indien

Antal talare: 38,5 miljoner (2011)

Genealogi: Indo-iranska språkfamiljen, indoariska språk, östlig hindi, awadhi

Skriftsystem: Devanagari

Status: Officiellt språk i Uttar Pradesh

Historia och litteratur

  1. Awadhi har en rik litterär tradition som sträcker sig tillbaka till 1300-talet.
  2. Den berömda poeten Tulsidas skrev Ramacharitamanas på awadhi, vilket är ett av de mest inflytelserika verken i hinduisk litteratur.
  3. Språket har använts i en mängd olika genrer, inklusive poesi, prosa, drama och musik.

Språkliga särdrag

  1. Awadhi har en distinkt fonologi och morfologi som skiljer sig från standardhindi.
  2. Språket har bevarat vissa arkaiska funktioner som har förlorats i hindi.
  3. Awadhi har en rik ordförråd med influenser från sanskrit, persiska och arabiska.

Användning och status

  1. Awadhi används idag främst i talspråk och i informella sammanhang.
  2. Språket undervisas i vissa skolor i Uttar Pradesh.
  3. Det finns en växande rörelse för att bevara och främja Awadhi-språket.

Sammanfattning

  1. Awadhi är ett fascinerande och komplext språk med en rik historia och litterär tradition. Språket har en distinkt identitet och står inför utmaningar i den moderna världen, men det finns en växande rörelse för att bevara och främja Awadhi.
error:
TOTAL
Search