TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om det tadzjikiska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket tadzjikiska

1. Ett officiellt språk i Tadzjikistan

Tadzjikiska är ett officiellt språk i Tadzjikistan, där det talas av ungefär 4,5 miljoner personer. Det är också ett av de officiella språken i Afghanistan, där det talas av ungefär 2 miljoner personer.

2. Tillhör den iranska språkfamiljen

Tadzjikiska tillhör den iranska språkfamiljen, som också inkluderar språk som persiska, pashtu och kurdiska. Den närmaste släktingen till tadzjikiska är persiska, och de två språken är till stor del ömsesidigt begripliga.

3. Skrivs med kyrilliska alfabetet

Tadzjikiska skrivs med det kyrilliska alfabetet, som introducerades av Sovjetunionen på 1930-talet. Det latinska alfabetet används också ibland, men i mindre utsträckning.

4. Har många dialekter

Tadzjikiska har många dialekter, som kan delas in i tre huvudgrupper: nordlig, sydlig och central. Den nordliga dialekten anses vara den mest prestigefyllda och används i standardspråket.

5. Innehåller många lånord

Tadzjikiska har lånat många ord från andra språk, som persiska, arabiska, ryska och uzbekiska. Lånorden utgör en betydande del av tadzjikiskan ordförråd.

6. Har en rik litterär tradition

Tadzjikiska har en rik litterär tradition som går tillbaka till medeltiden. Bland de mest kända tadzjikiska författarna finns Rudaki, Rumi och Saadi.

7. Används i musik och film

Tadzjikiska används i musik, film och tv. Det finns en stor produktion av tadzjikisk musik, både traditionell och modern.

8. Undervisas i skolor

Tadzjikiska undervisas i skolor i Tadzjikistan och Afghanistan. Det finns också universitetskurser i tadzjikiska vid universitet i andra länder.

9. Ett levande och dynamiskt språk

Tadzjikiska är ett levande och dynamiskt språk som talas av miljontals människor runt om i världen. Det är ett språk med en rik historia och kultur, och det har en ljus framtid.

10. Ett språk med växande popularitet

Tadzjikiska blir alltmer populärt att lära sig, både i Tadzjikistan och i andra länder. Det finns ett ökande intresse för tadzjikisk kultur och historia, och detta har lett till en ökad efterfrågan på språkkurser.

error:
TOTAL
Sök