TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om det samoanska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om samoanska

1. Geografisk spridning

Samoanska talas av ungefär 400 000 personer, främst på Samoaöarna i Stilla havet. Det är officiellt språk i Samoa och Amerikanska Samoa.

2. Språkfamilj

Samoanska tillhör den polynesiska grenen av den austronesiska språkfamiljen. Andra polynesiska språk inkluderar tahitiska, maori och hawaiianska.

3. Skriftspråk

Samoanska skrevs ner första gången av missionärer på 1800-talet. Skriftspråket baseras på det latinska alfabetet med vissa tillägg.

4. Unika språkljud

Samoanska har vissa språkljud som inte finns i svenska, till exempel ett glottalt stopp och ett labiovelart frikativ.

5. Vacker poesi

Samoanska har en rik tradition av poesi och tal. Sång och dans är också viktiga kulturella element.

6. Hövlighetskultur

Språket har en tydlig hövlighetskultur med olika sätt att tala till personer av olika rang och status.

7. Två dialekter

Samoanska har två huvuddialekter: samoanska och palauli. Dialekterna är ganska lika och ömsesidigt begripliga.

8. Språkkurser

Det finns kurser i samoanska tillgängliga online och på universitet i vissa länder.

9. Bevarandearbete

Samoanska är ett levande språk men det finns en viss risk för språkförskjutning på grund av engelskans inflytande.

10. Språkutveckling

Samoanska språket utvecklas ständigt och nya ord och uttryck skapas hela tiden.

error:
TOTAL
Sök