TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om det samiska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket samiska

1. Ett ursprungsfolksspråk i Norden

Samiska är ett ursprungsfolksspråk som talas av samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det har en lång och rik historia och är en viktig del av den samiska kulturen.

2. Flera samiska språk

Det finns inte ett enda samiskt språk, utan nio olika samiska språk som delas in i tre huvudgrupper: sydsamiska, nordsamiska och östsaamiska. Varje språk har sin egen grammatik, ordförråd och dialekter.

3. Ett tonande språk

Samiska är ett tonande språk, vilket innebär att tonen på en stavelse kan ändra betydelsen av ett ord. Det finns till exempel tre toner i sydsamiska: hög, låg och stigande.

4. Särskilt ordförråd för renskötsel

Samiska har ett rikt ordförråd för renskötsel, en viktig del av den samiska kulturen. Det finns till exempel olika ord för renar av olika ålder, kön och färg.

5. Samisk jojk

Jojk är en traditionell samisk sångstil som ofta används för att berätta historier eller förmedla känslor. Jojk kan vara både instrumental och med text.

6. Revitalisering av samiska språk

Idag är samiska språk minoritetsspråk i alla de länder där de talas. Det pågår en revitalisering av samiska språk med fokus på språkundervisning, kultur och media.

7. Samisk litteratur

Det finns en samisk litteraturtradition som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Idag skrivs samisk litteratur på alla de samiska språken.

8. Digitala verktyg för samiska språk

Det finns en rad digitala verktyg tillgängliga för att lära sig samiska språk, till exempel appar, webbsidor och ordböcker.

9. Samiska språk i skolan

I Sverige, Norge och Finland erbjuds samiskundervisning i skolan i de områden där samiska språk talas.

10. En del av det nordiska kulturarvet

Samiska språk är en viktig del av det nordiska kulturarvet och bör bevaras och främjas.

error:
TOTAL
Sök