TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om det bretonska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om bretonska

1. Ett keltiskt språk med egna rötter

Bretonska är ett keltiskt språk som härstammar från brittiska, inte galliska, keltiska dialekter. Det är alltså mer besläktat med walesiska och korniska än med franska.

2. Talas i Bretagne och på andra håll

Bretonska talas av ungefär 200 000 personer i Bretagne, nordvästra Frankrike. Det finns också bretonsktalande samhällen i andra delar av världen, till exempel i Kanada och USA.

3. Officiellt regionalt språk

Bretonska är ett officiellt regionalt språk i Frankrike. Det betyder att det har vissa rättigheter och skydd i Bretagne, till exempel att det får användas i skolan och i offentlig administration.

4. Har en rik litterär tradition

Bretonska har en lång och rik litterär tradition. Den äldsta bevarade bretonska texten är från 800-talet.

5. Unik grammatik och ordförråd

Bretonska har en del unika grammatiska drag, till exempel verbmutationer. Språket har också ett stort ordförråd av keltiskt ursprung, men det har också lånat många ord från franska och andra språk.

6. Sång och musik är viktiga

Sång och musik är viktiga kulturella uttryck i Bretagne. Det finns en lång tradition av bretonsk folkmusik och folkdans.

7. En levande kultur

Bretonska är ett levande språk med en aktiv kultur. Det finns många bretonsktalande författare, musiker, filmskapare och andra konstnärer.

8. Språkutveckling och revitalisering

Det finns en stark rörelse för att revitalisera bretonska. Det finns till exempel många bretonskspråkiga skolor och kurser.

9. Att lära sig bretonska

Att lära sig bretonska kan vara en utmaning, men det är också en givande upplevelse. Det finns många resurser tillgängliga för dem som vill lära sig språket.

10. En del av Europas kulturella arv

Bretonska är en del av Europas kulturella arv. Att bevara och revitalisera språket är viktigt för att bevara denna kulturella rikedom.

error:
TOTAL
Sök