TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om det bosniska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket bosniska

1. Språkfamilj och ursprung

Bosniska tillhör den sydslaviska språkfamiljen, en gren av de indoeuropeiska språken. Det är nära besläktat med kroatiska och serbiska, och de tre språken betraktas ofta som dialekter av ett enda språk, serbokroatiska.

2. Geografisk spridning

Bosniska talas av ungefär 2,2 miljoner personer i Bosnien och Hercegovina, och av minoriteter i Serbien, Kroatien, Montenegro och Kosovo. Det är officiellt språk i Bosnien och Hercegovina och i Republika Srpska, en delrepublik i Bosnien och Hercegovina.

3. Skriftsystem

Bosniska har två officiella skriftsystem: det latinska alfabetet och det kyrilliska alfabetet. Det latinska alfabetet används oftare, medan det kyrilliska alfabetet används mer i Republika Srpska.

4. Dialekter

Bosniska har tre huvuddialekter: štoka, kajkaviska och čakaviska. Štoka är den mest utbredda dialekten och ligger till grund för standardspråket.

5. Turkiska influenser

Bosniska har många lånord från turkiska, ett resultat av det Ottomanska rikets styre över Bosnien och Hercegovina i 400 år.

6. Grammatiska särdrag

Bosniska har en komplex grammatik med tre grammatiska kön (manligt, kvinnligt och neutrum), sju kasus och tre tempus.

7. Uttal

Bosniska har ett ganska fonetiskt uttal, vilket innebär att orden uttalas ungefär som de stavas.

8. Språklig variation

Bosniska, kroatiska och serbiska är så pass lika att de ofta kan förstås av personer som talar de andra språken. Det finns dock vissa skillnader i ordförråd, grammatik och uttal.

9. Språklig identitet

Språkfrågan är komplex i Bosnien och Hercegovina och är kopplad till den politiska situationen. Vissa anser att bosniska, kroatiska och serbiska är tre separata språk, medan andra anser att de är dialekter av ett enda språk.

10. Språkets framtid

Bosniska är ett levande språk som ständigt utvecklas. Det är en viktig del av den bosniska kulturen och identiteten.

error:
TOTAL
Sök