TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om det basjkiriska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket basjkiriska

1. Språkfamilj och ursprung

Basjkiriska tillhör den turkiska språkfamiljen och är nära besläktat med tatariska och kazakiska. Språket har sitt ursprung i Uralbergen och har talats av basjkirerna i århundraden.

2. Geografisk spridning

Basjkiriska talas huvudsakligen i Republiken Basjkortostan i Ryssland, men det finns också betydande minoriteter i grannrepublikerna Tatarstan och Udmurtien. Språket talas av ungefär 1,5 miljoner människor totalt.

3. Dialekter

Basjkiriska har tre huvuddialekter: sydlig, nordlig och nordöstlig. Dialekterna skiljer sig åt i uttal, grammatik och ordförråd.

4. Skriftsystem

Basjkiriska skrevs ursprungligen med arabisk skrift. På 1920-talet introducerades ett latinskt alfabet, men 1939 byttes det ut till ett kyrilliskt alfabet som används än idag.

5. Litteratur

Basjkiriska har en rik litterär tradition som går tillbaka till 1200-talet. Bland de mest kända basjkiriska författarna finns Salavat Julajev, Majit Gafuri och Mustai Karim.

6. Språklig status

Basjkiriska är officiellt språk i Republiken Basjkortostan tillsammans med ryska. Språket undervisas i skolor och används i media och administration.

7. Släktskap med turkiska språk

Basjkiriska har många likheter med andra turkiska språk, till exempel agglutinering, vokalharmoni och kasus.

8. Unika språkdrag

Basjkiriska har också vissa unika språkdrag, till exempel en komplex verbmorfologi och ett rikt ordförråd av lånord från ryska och arabiska.

9. Språkvård och revitalisering

Det pågår en aktiv språkvård av basjkiriska för att bevara och revitalisera språket. Bland annat produceras läromedel, ordlistor och grammatikböcker.

10. Ett levande språk

Basjkiriska är ett levande språk med en dynamisk utveckling. Språket används av människor i alla åldrar och samhällsklasser och har en ljus framtid.

error:
TOTAL
Search