TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om det asturiska språket

Innehållsförteckning

Asturiska: 10 intressanta fakta

1. Historia och ursprung

 • Asturiska härstammar från vulgärlatinet, talat i den romerska provinsen Asturien.
 • Språket har en lång historia, med litterära verk från 1200-talet.
 • Asturiska har bevarat vissa latinska drag som inte finns i spanska, t.ex. diftonger och tre grammatiska kasus.

2. Geografisk spridning

 • Asturiska talas av ca 400 000 personer i Asturien, nordvästra Spanien.
 • Det finns minoriteter av asturiisktalande i Galicien och León.
 • Språket har officiellt erkännande i Asturien, men saknar nationellt erkännande i Spanien.

3. Språkliga särdrag

 • Asturiska har fem vokaler och 24 konsonanter.
 • Ordföljden är SVO (subjekt-verb-objekt).
 • Språket har en rik morfologi, med böjningar av substantiv, adjektiv och verb.

4. Litteratur och kultur

 • Asturiska har en rik litterär tradition, med poesi, prosa och dramatik.
 • Det finns en rad författare som skriver på asturiska, både etablerade och nya röster.
 • Språket används också i musik, film och teater.

5. Språkrättigheter och revitalisering

 • Asturiska har officiellt erkännande i Asturien, men saknar nationellt erkännande i Spanien.
 • Det finns en rad organisationer som arbetar för att bevara och revitalisera språket.
 • Asturiska undervisas i skolor i Asturien, och det finns en rad kurser och workshops tillgängliga.

6. Dialekter och variationer

 • Asturiska har tre huvuddialekter: västasturiska, centralasturiska och östasturiska.
 • Det finns en viss variation i ordförråd och uttal mellan dialekterna.
 • Standardasturiska baseras på centralasturiska dialekten.

7. Likheter och skillnader med spanska

 • Asturiska och spanska är båda romanska språk, med latinska rötter.
 • Språken har många likheter i ordförråd och grammatik.
 • Men asturiska har bevarat vissa latinska drag som inte finns i spanska, t.ex. diftonger och tre grammatiska kasus.

8. Språklig identitet och kultur

 • Asturiska är en viktig del av den asturiska identiteten och kulturen.
 • Språket används i traditionella ceremonier och festivaler.
 • Det finns en stark rörelse för att bevara och revitalisera språket.

9. Framtiden för asturiska

 • Framtiden för asturiska är osäker, men det finns hopp.
 • Språket har officiellt erkännande i Asturien, och det finns en rad organisationer som arbetar för att bevara och revitalisera det.
 • Det är viktigt att unga människor lär sig asturiska och att språket används i alla aspekter av samhället.

10. Att lära sig asturiska

 • Att lära sig asturiska kan vara en givande och fascinerande upplevelse.
 • Det finns en rad resurser tillgängliga för att lära sig språket, t.ex. kurser, böcker och webbsidor.
 • Att kunna tala asturiska ger dig en djupare förståelse för den asturiska kulturen och identiteten.
error:
TOTAL
Sök