TOTAL översättningsbyrå

10 intressanta fakta om det amhariska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om det amhariska språket

1. Officiellt språk i Etiopien

Amhariska är det officiella språket i Etiopien och talas av över 25 miljoner människor. Det är det näst mest talade språket i Afrika efter arabiska.

2. Semitiskt språk

Amhariska tillhör den semitiska språkfamiljen, vilket innebär att det är besläktat med hebreiska, arabiska och arameiska.

3. Unikt skriftsystem

Amhariska har sitt eget unika skriftsystem, ge’ez, som har använts i över 2000 år. Alfabetet har 247 tecken, varav 83 är konsonanter och 164 är vokaler.

4. Abjads

Ge’ez är ett abjads, vilket innebär att det inte har några tecken för vokaler. Vokaler indikeras istället av diakritiska tecken som placeras ovanför eller under konsonanterna.

5. Rikt litterärt arv

Amhariska har en rik litterär tradition som går tillbaka till medeltiden. Den mest berömda amhariska författaren är utan tvekan Haile Selassie, som skrev den etiopiska kejsarpsalmsången.

6. Tonande språk

Amhariska är ett tonande språk, vilket innebär att tonhöjden på en stavelse kan ändra betydelsen av ett ord. Det finns fem toner i amhariska: hög, låg, stigande, fallande och krusande.

7. SVO-språk

Amhariska har en SVO-ordsföljd (subjekt-verb-objekt).

8. Agglutinerande språk

Amhariska är ett agglutinerande språk, vilket innebär att ord bildas genom att lägga ihop morfem. Morfem är de minsta språkliga enheter som har en egen betydelse.

9. Lånord från arabiska och engelska

Amhariska har lånat många ord från arabiska och engelska.

10. Språkkurser och resurser

Det finns många språkkurser och resurser tillgängliga för att lära sig amhariska. Du kan hitta kurser på universitet, folkhögskolor och online. Det finns också många grammatikböcker, ordböcker och appar som kan hjälpa dig att lära dig språket.

error:
TOTAL
Search